Ondernemer mag niet vergeten aan zichzelf te denken

Redactie
Finance & Insurance

Veel ondernemers runnen hun bedrijf met als doel het tegen een zo interessant mogelijke prijs te verkopen. Uit statistieken van Unizo blijkt dat 1 op de 4 ondernemers van plan zijn hun zaak zo duur mogelijk te verkopen.

Zij beschouwen de exploitatie van hun bedrijf als een belegging? Is dit een aan te bevelen strategie als belegging en hoe kan men ondernemers hierbij begeleiden? We stelden onlangs deze vraag aan enkele specialisten in vermogensbeheer en fi nanciële planning. Zij gaven ons volgend advies.

René Lecoque (Axis Life): Het speelt zeker mee wanneer opvolging niet gegarandeerd wordt, maar het succes is lang niet gegarandeerd. Er kan veel fout lopen. Het is een moeilijk te voorspellen belegging op lange termijn. Het verkopen van een bedrijf mag geen doel zijn, want de waarde is moeilijk in te brengen of te voorspellen.

Erik Peeters: (Puilaetco Dewaay Private Banking) Een ondernemer moet ervan uitgaan dat hij zijn bedrijf naar best vermogen leidt, met passie en met enthousiasme, met het oogmerk iets op te bouwen, iets te realiseren. Ondernemen met het oogmerk om te verkopen mag niet het eerste doel zijn.

Stefan Van Peteghem (Bank J. Van Breda): Een groot deel van de huidige ondernemers zal, om velerlei redenen, niet gemakkelijk of zelfs geen overnemer vinden. Een groeiende groep potentiële kandidaat overnemers zijn ervaren kaderleden, echter de brug tussen het slachten van het gouden kalf (een vast inkomen) en zelfstandig zaakvoerder (met meer onzekerheid) is soms moeilijk te nemen.

Eric Jonckers (Life Plan): Ik zou de bedrijfsleiders toch aanraden de waarde van hun bedrijf niet te overschatten want dat leidt onherroepelijk tot misverstanden en ontgoocheling.

Stephane Biesmans (Bank Degroof): Mensen hebben van nature de neiging veel winst in het bedrijf te laten. Fiscaal is het niet altijd interessant om geld uit het bedrijf te halen. Integendeel, de notionele intrestaftrek moedigt de aanwas van het eigen vermogen aan. Anderzijds mag de ondernemer toch niet vergeten aan zichzelf te denken. Alle middelen in het bedrijf laten is ook een inbreuk op het gezond principe van risicospreiding.

Webdesign Desk02