Onderzoeksproject naar slimme windenergie in Antwerpse haven

Nicole Verstrepen
Innovatie
Eandis - Controlecentrum Kortrijk (3).jpg(image/jpeg)

In de haven van Antwerpen gaat in 2015 een innovatief onderzoeksproject van start naar slimme technieken om windturbines zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het doel is om de aansluiten zo snel mogelijk te realiseren, tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost.

Het project betreft een samenwerking tussen ‘Wind aan de Stroom’, energiedistributiebedrijf Eandis en transportnetbeheerder Elia. Wind aan de stroom is de projectvennootschap voor de ontwikkeling van windenergie in het havengebied op Linkeroever.

Bij de aanbouw van windturbines voorziet Eandis de elektriciteitsleidingen op het maximale injectievermogen van de molen. Daarvoor worden bijvoorbeeld zwaardere kabels of nieuwe elektriciteitscabines aangelegd of geïnstalleerd. Pieken waarbij er erg veel wind is, terwijl er weinig lokaal verbruik is, komen echter slechts een paar keer per jaar voor.

Als Eandis deze windpieken op een slimme manier zou kunnen terugdringen, kunnen er meer windturbines aangesloten worden op dezelfde elektriciteitskabel, waardoor de aanleg van nieuwe kabels en elektriciteitscabines kan vermeden worden. Niet alleen worden zo kosten gespaard, de hernieuwbare energie kan ook veel sneller aangesloten worden.

In het voorjaar van 2015 zullen zes windturbines alvast worden uitgerust met slimme elektronica.

“Dankzij een leertraject om windturbine-uitbating en netbeheer beter op elkaar af te stemmen, kunnen we samen met onze partners sneller vooruitgaan”, stelt Giovanni Vercammen, algemeen directeur van Wind aan de Stroom.

De technologie levert exact dezelfde voordelen op voor andere soorten hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling.

Webdesign Desk02