“Onze kmo’s moeten transformeren door te innoveren”

Redactie
Innovatie
Karel Toback

De agenda van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), eerste keynote spreker op kmo-connected, werd op de dag van het congres ter elfder uren overhoop gegooid, zodat hij tot zijn spijt verstek moest laten gaan, maar zijn kabinetschef Karel Tobback was een waardig vervanger. “De kmo’s vormen de ruggengraat van Vlaanderen. De Vlaamse regering beseft dan ook ten volle dat zij hen moet ondersteunen”, stak de kabinetschef meteen van wal.

De agenda van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), eerste keynote spreker op kmo-connected, werd op de dag van het congres ter elfder uren overhoop gegooid, zodat hij tot zijn spijt verstek moest laten gaan, maar zijn kabinetschef Karel Tobback was een waardig vervanger. “De kmo’s vormen de ruggengraat van Vlaanderen. De Vlaamse regering beseft dan ook ten volle dat zij hen moet ondersteunen”, stak de kabinetschef meteen van wal.

Karel Tobback stipte aan dat de Vlaamse regering met haar gazellebeleid en andere coachingprogramma’s volop inzet op starters en groeibedrijven, waarbij ervaren mensen van grote bedrijven kmo’s helpen in hun processen en uitdagingen, in het opbouwen van netwerken,…

Karel Tobback: “Het speerpunt van de steun aan kmo’s is de kmo-portefeuille, waarmee een onderneming per jaar tot 40.000 euro steun kan genieten. Dat het instrument over de jaren heen succesvol is gebleken, blijkt uit de cijfers. Tussen 2009 en 2012 steeg het aandeel van gesubsidieerde projecten van 39.293 naar 66.634, een stijging van 70% in amper vier jaar. Het budget dat de Vlaamse regering vrijmaakt voor de kmo-portefeuille is tussen 2009 en 2013 verhoogd tot 38 miljoen euro, die dus jaarlijks beschikbaar zijn. Inhoudelijk hebben we de scoop van de kmo-portefeuille verbreed en de focus nog meer naar innovatie verschoven. Innovatie is dan ook een heel belangrijke drive voor de toekomst van de kmo’s. Verder werd het minimumprojectbedrag voor strategisch advies van buitenaf van 10.000 euro naar 7.500 euro teruggebracht, zodat ook kleinere innovatieprojecten binnen kmo’s meer kans maken op ondersteuning.”

(Meer informatie via www.agentschapondernemen.be, red.)

“Transformeren door te innoveren”

Zestig procent van de kmo’s doet aan proces- en productinnovatie.

Karel Tobback: “Dat is heel belangrijk. Steeds meer kmo’s transformeren door te innoveren en dat is het speerpunt van een nieuw industrieel beleid. Vlaanderen staat nog altijd aan de top qua productiviteit. Maar de stijging die we nog elk jaar op dat vlak leveren, neemt stilaan af. We zullen dus een andere strategie moeten vinden, een transformatie door innovatie, met nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe combinaties van producten en diensten, die een grotere toegevoegde waarde opleveren. We staan voor gigantische uitdagingen op het vlak van voeding, gezondheid, energie, klimaat, uitputtende grondstoffen. Wie producten en diensten ontwikkelt, die oplossingen bieden voor deze uitdagingen, heeft een wereldmarkt voor zich liggen. Onze kmo’s kunnen dat. Heel wat Vlaamse kmo’s zitten al helemaal in die richting.”

TINA-fonds steunt innovatie

Karel Tobback stipte verder aan dat kmo’s vaak een probleem hebben met het vinden van de juiste mensen en dat het vaak technische profielen zijn waar ze naar op zoek zijn.

Karel Tobback: “Grote kennisinstellingen en universiteiten zetten projecten op, samen met multinationale ondernemingen. Sedert enige tijd worden ook veel meer hogescholen betrokken in het innovatiebeleid. De contacten tussen kmo’s en de hogescholen verlopen veel gemakkelijker. De hogescholen begrijpen veel beter hoe een kmo werkt. Met ons beleid proberen we clusters tussen bedrijven uit verschillende sectoren en innovatie-instellingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo is er het TINA-fonds dat voor dergelijke projecten over de sectoren heen risicokapitaal verschaft.”

(Meer informatie via www.vlaandereninactie.be/projecten/tina-fonds, red.)

Vermindering loonkost

Karel Tobback gaf nog mee dat minister-president Peeters zich heel goed bewust is dat enkel steun en innovatie niet voldoende zijn voor een gezond ondernemersklimaat, wat hem naadloos bij het competitiviteitspact voor groei en jobs bracht.

Karel Tobback: “Het pact wordt sterk bediscussieerd, maar zou moeten uitkomen op een groeipad, met onder andere de vermindering van de loonkost, zodat er in ons land een omgeving ontstaat waar de dynamiek van het ondernemen terug alle kansen krijgt. Als invulling naar dat pad heeft de minister-president de volgende jaren 1,16 miljard euro vastgelegd, die moeten bijdragen aan de verhoging van de competitiviteit via allerlei investeringsprojecten en via de creatie van werkgelegenheid.”

Webdesign Desk02