Recordjaar voor Shortsea Shipping in Vlaamse havens

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Recordjaar voor Shortsea Shipping in Vlaamse havens

2010 was een recordjaar voor shortsea shipping, het vervoer langs de kusten van Europa. In de vier Vlaamse havens is vorig jaar bijna 135 miljoen ton shortsea goederen vervoerd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de resultaten bekend gemaakt in de haven van Zeebrugge. Minister Crevits heeft tegelijkertijd de tweede shortsea shipping award uitgereikt aan het Antwerpse bedrijf ACB Agencies, een bedrijf dat shortsea concepten ontwikkelt.Parijs opnieuw voor Londen

Het podium van de muziekgroep Coldplay, trambeddingen voor Stockholm in Zweden, autocars… het zijn maar enkele van de vele producten die via shortsea shipping vervoerd worden. Grote ladingen goederen worden over een langere afstand langs de kustwateren rond Europa, de kust van Noord-Afrika, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee naar een nieuwe bestemming gebracht.
 
Bijna 52 % van alle behandelde goederen is shortsea

Vorig jaar werd er in Vlaanderen een totaal van bijna 135 miljoen behandelde tonnage vervoerd met shortsea shipping: een recordjaar.  De sector beleefde in 2009 een moeilijk jaar door de economische en financiële crisis, met een terugval van de trafiek van bijna 13 procent in vergelijking met het vorige recordjaar 2008.

Via shortsea shipping is in de vier Vlaamse havens in 2010 net geen 52 procent van alle behandelde goederen voor de import en de export vervoerd. De vier havens bieden een waaier aan regelmatige shortsea lijndiensten naar 40 kustlanden in Europa en Noord-Afrika.

  • De haven van Antwerpen haalt in 2010 84,1 miljoen ton shortsea lading op een totaal van ruim 178 miljoen ton. Dat is ten opzichte van 2009 een groei van 12%. De haven van Antwerpen zit nog net niet aan het cijfer van 2008 (-1,2%).
  • De haven van Gent haalt in 2010 15,7 miljoen ton shortsea lading op een totaal van 27 miljoen ton. Dat is procentueel de sterkste stijging, 26,4% t.o.v. 2009 en 12,9% t.o.v. 2008.
    De haven van Zeebrugge is in 2010 ook een sterke stijger. De haven realiseert 30,1 miljoen ton shortsea lading op een totaal van 49,6 miljoen ton of een groei van 17,4% t.o.v. 2009 en van 15,3% t.o.v. 2008
  • De haven van Oostende haalt met bijna 5 miljoen ton 99,4 % het hoogste percentage shortseatrafiek. Door een verschuiving van een goederenstroom van Oostende naar Zeebrugge, komt de haven van Oostende nog niet aan de trafiekcijfers van 2009.

Blue Belt

Vlaams minister Hilde Crevits : “De shortsea sector is een groeiende sector. Sinds 1999 is de tonnage lading met ruim 52% gestegen van 88,5 miljoen ton naar bijna 135 miljoen ton. Shortsea vormt een duurzame schakel in de transportketting. Onze havens zijn belangrijke economische polen waarin we continue investeren. Naast de belangrijke trafieken via shortsea shipping profileren onze grootste Vlaamse havens zich vanzelfsprekend ook als havens voor deepsea trafieken. Het is de combinatie van beide trafieken die onze havens unieke troeven biedt om goederenstromen vanuit verschillende locaties op wereldvlak aan te trekken.”

Tijdens het Europees voorzitterschap van België heeft minister Crevits het concept van Blue Belt gelanceerd. Blue Belt leidt tot de versoepeling van de behandeling van douaneformaliteiten. Dit is vooral belangrijk voor goederentrafieken over zee binnen Europa en dus erg belangrijk voor SSS en onze Vlaamse zeehavens. Dit geeft op termijn een tijdsbesparing, administratieve vereenvoudiging en dus een kostenbesparing. Het idee is formeel aanvaard door alle lidstaten. Er werd beslist om op korte termijn een proefproject op te starten.

Shortsea Award voor ACB Agencies
 
Minister Crevits reikte in Zeebrugge de tweede Shortsea Award uit. Er waren vier genomineerden ACB Agencies uit Antwerpen, Containerships uit Gent, Fastlines uit Antwerpen en Transfennica uit Zeebrugge. Vier bedrijven die shortsea shipping een warm hart toedragen. De eerste winnaar in 2008 was het bedrijf Prayon.
 
ACB Agencies kreeg de tweede award – een schilderij van de Lierse kunstenares Katie Nelissen - uit handen van minister Crevits.
 
Sinds haar oprichting is ACB Agencies 100% gericht op de ontwikkeling van Shortsea-concepten. Aanvankelijk als agent voor BG Freightline, daarna ook als containeroperator en expediteur op andere vaargebieden. Als eerste Belgische expediteur realiseerde zij een modal shift in samenwerking met een industriële verlader (Bosch Siemens Householdappliances). De modal shift vanuit Zuid-Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk loopt al zeven jaar voor een equivalent van jaarlijks 1500-2000 megatrailers. Een tweede gebruiker van deze containers vervoert ondertussen ook autobanden naar het V.K.
 
Een tweede succesvolle modal shift werd in 2009 gerealiseerd in samenwerking met Ecover, de Belgische producent van ecologische detergenten en wasmiddelen. Hierbij werd een groot deel van de bestaande “trailerflow” over de weg, van België naar Noord-West Engeland, succesvol overgezet naar een shortseaconcept. Per volle vrachtwagen werden het aantal wegkilometers teruggebracht van 350 km naar 50 km.
 
De jaarlijkse gerealiseerde modal shift in het Bosch Siemens Project bedraagt ongeveer 60 miljoen tonkm. Voor het Noord-West Engeland project is dit 5 miljoen tonkm.

Recent werd ook een containerdienst opgestart naar Sint-Petersburg.
 
Doelstelling Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen
 
In heel Europa neemt de verkeersdrukte op de weg toe. Om die drukte op te vangen wordt er gezocht naar andere transportmiddelen die de goederenstromen opvangen. Shortsea shipping maakt gebruik van de Europese kustwateren.

Om die manier van vervoer te promoten werd in 1998 Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen opgericht. Het promotiebureau is de neutrale tussenpersoon tussen de verladers en de bedrijven die logistieke en maritieme diensten aanbieden. Het bureau zorgt ervoor dat er met andere vervoersmodi wordt samengewerkt, dat er heldere informatie is en heeft aandacht voor opleidingen en instroom.

Info: www.shortsea.be

Webdesign Desk02