Socialistische overheidsvakbond staakt

Frank Blatt

De Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) schrijven als conclusie in een rapport dat de Vlaming weer wat langer gaat leven, dat de Vlaming tot de hardste werkers van Europa behoort maar behoorlijk gefrustreerd is door de politiek en zich zorgen maakt over terreur en immigratie.

Je zou denken: leve dit zalige land dat ons werk geeft en langer laat leven. Volgens de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) is 7,8 op 10 personen tevreden dat ze in dit land leven. En toch is vandaag een ‘stakingsdag’, uitgeroepen door de socialistische overheidsvakbond ACOD. Zijn zij dan de 2,2 op 10 die ontevreden zijn? Een luidruchtige minderheid?

De ontevredenheid van ACOD is gericht tegen de federale en Vlaamse regering (de regeringen dus waarin de socialisten niet mee aan het stuur zitten), die niet genoeg zouden investeren in de toekomst van het overheidspersoneel. Het klopt natuurlijk dat de beide geviseerde regeringen het aantal overheidsmedewerkers wil afbouwen en het vrij ondernemerschap wil aanmoedigen. Sedert de automatisering ook zijn intrede gedaan heeft bij de overheidsinstellingen, is dit een te verwachten evolutie.

Daarom legt de socialistische overheidsvakbond een deel van het land plat. Zij aanvaarden niet dat het aantal ambtenaren vermindert, dat de pensioenen afgebouwd worden (pensioenen van ambtenaren liggen 50% hoger dan de pensioenen in de privésector en driemaal zo hoog als het pensioen van een zelfstandige) en dat verdere privatisering in het vooruitzicht gesteld wordt.

Als u vandaag geen trein, tram of bus vindt en geen post in uw brievenbus ontvangt of als uw huisvuil niet opgehaald wordt, dan weet u waarom. Staken is naar het schijnt een recht.

Frank Blatt

Webdesign Desk02