Stem op politici die respect hebben voor kmo’s

Freddy Michiels
Ondernemen

Het is nu definitief. Op zondag 13 juni 2010 wordt van iedereen die over
zijn/haar burgerrechten beschikt vanaf 18 jaar, verwacht dat hij/zij naar het
stemhokje gaat. In ons land is er stemplicht. Dat wil zeggen dat we verplicht
zijn van naar het stemlokaal te gaan, maar niet verplicht zijn ook iets in te
vullen op het stemformulier. Niet gaan stemmen en nadien alsmaar klagen over hoe
middelmatig, ondermaats of zelfs corrupt onze politici zijn, is al te goedkoop.
We krijgen tenminste de kans om onze politici zelf te kiezen. We hebben dus de
politiekers die we verdienen. Iedereen kan dus maar beter zijn stem laten horen.
Voor wie moeten we kiezen?

Iedereen heeft het recht om zijn stem uit te brengen of het bolletje rood te
maken voor de naam van de persoon of de partij van zijn voorkeur. Wij – als
zelfstandigen of bedrijfsleiders, hebben wel de plicht om op te komen voor de
belangen van de bedrijfswereld en die van de kmo’s in het bijzonder. De welvaart
van dit land wordt in grote mate door de kmo’s bepaalt, ook al is dat voor
sommige politici niet altijd duidelijk. Alle geroep en getier van de
syndicalisten ten spijt, zijn het nog altijd de werkgevers die ervoor zorgen dat
er welvaart is in ons land. Ik wil daarom graag iedereen verzoeken om goed na te
denken voor hij of zij een bolletje rood maakt of met de stick een bolletje op
de computer aandrukt. We moeten onze stem uitbrengen op politici die bereid zijn
te denken zoals ondernemers. Ondernemers zijn verplicht dagelijks verschillende
beslissingen te nemen die het voortbestaan van hun bedrijf tot doel hebben. Als
zij dit moesten doen naar het voorbeeld van wat onze politici er tegenwoordig
van bakken, dan zou het merendeel van onze kmo’s en zelfstandige
ondernemingsbedrijven failliet zijn of gaan.

Christine Mattheeuws, voorzitter van het Nationaal Syndicaat voor
Zelfstandigen, formuleert het als volgt: “Er komen nu nieuwe verkiezingen. Enkel
politici die denken zoals ondernemers verdienen de stem van de ondernemers. En
de anderen dan? Wel, die verdienen het zelfs niet om tijdelijk werkloos te zijn
tot ze opnieuw worden opgevist door hun partij. Neen, die hebben nog veel
ervaring nodig. Laat hen maar, zoals vele anderen, werk zoeken of een
onderneming uit de grond stampen. Dat is topt nader order nog steeds de beste
leerschool om te weten hoe de burgers en de ondernemers denken.”

Geef de politici die hun beloften niet houden, die toelaten dat zware
criminelen wegens procedurefouten op vrije voeten komen, die ons allemaal voor
onnozelaars houden, die zich kandidaat stellen op een lijst met de mededeling
dat ze geen gebruik zullen maken van hun mandaat wanneer ze verkozen zouden
worden, geef deze mensen waar ze om gevraagd hebben: een pak voor de broek. Dat
ze maar een ander beroep kiezen. Tot welke partij ze ook behoren.

Iedereen heeft de voorbije maanden (jaren) ondervonden hoeveel duurder het
leven is geworden, hoe moeilijk het is om leningen te krijgen, hoe moeilijk het
is klanten te maken. “Iedereen moet een beetje inleveren,” is de gekende en
terechte opmerking hierbij van de politici. Maar de zin is niet volledig. Ze
bedoelen “Iedereen moet inleveren, behalve wij.”

Want wat is gebleken? In acht jaar zijn de provinciale toelagen voor alle
politieke partijen gemiddeld … verviervoudigd. Geen enkele ondernemer kan zich
die weelde veroorloven. In de provincie Antwerpen is het nog straffer. In het
haar 2000 bedroeg de provinciale toelage aan de politieke partijen in de
provincie Antwerpen 139.591 euro. In 2008 is dat bedrag opgelopen tot 960.000
euro. Dat is zevenmaal meer dan acht jaar geleden. Wat zouden de boeren daar van
vinden die hen zuivelproducten bijvoorbeeld niet mogen opslaan? 

Webdesign Desk02