Studie ING België, universiteit Atwerpen en VIL legt uitdagingen voor havenlogistiek bloot

Tine Lambrechts
Haven, Transport & Logistiek

De transport- en de logistiek sector hebben het moeilijk sinds de economische crisis, maar de economie lijkt zicht te herstellen. Ondernemers zijn weer positiever gestemd over de toekomst. Langzaamaan worden de vooruitzichten beter, maar er is geen tijd om achterover te leunen. De transport- en logistieke (T&L) ketens veranderen momenteel snel en moeten een aantal traditionele manieren van werken aanpassen om zich voor te bereiden op de toekomst en om te blijven beantwoorden aan de alsmaar toenemende eisen en uitdagingen van ketenoptimalisatie, -integratie en -coördinatie. Een studie van ING België, Universiteit Antwerpen en VIL analyseert de veranderende toevoerketenomgeving waarin de Belgische/Vlaamse havens opereren; de veranderende marktomgeving van havens, veranderingen in businessmodellen, de mogelijke impact van (ontwrichtende) technologieën (bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling en -analyse) en de evoluerende rol van traditionele spelers, zoals industriële ondernemingen, terminaloperatoren, 3PL's, havenautoriteiten... 

Click here for our Brexit video

Webdesign Desk02