Vanaf 1 januari 2013 wordt elektronische facturatie evenwaardig aan papieren facturatie

Redactie
Finance & Insurance
Elektronisch betalen.jpg(image/jpeg)

Papieren en elektronische facturatie worden vanaf 1 januari 2013 evenwaardig. Het wordt dus interessanter voor bedrijven om over te stappen op elektronische facturatie. De wetswijziging is een gevolg van de nieuwe Europese richtlijn die de lidstaten oplegt tegen begin volgend jaar de vereenvoudigde regeling door te voeren.

Regify, de internationale service voor vertrouwelijke en bindende communicatie per e-mail en digitale postoplossingen, biedt al sinds 2009 met regibill het perfecte alternatief voor de papieren factuur. regibill is een eenvoudig in te voeren, gebruiksvriendelijk systeem voor beveiligde digitale verzendingen.

Van de ongeveer 1 miljard facturen die jaarlijks in België opgemaakt worden, wordt momenteel slechts 1% elektronisch afgehandeld. Dit is onder meer te wijten aan de technologische en veiligheidsvoorschriften die als te complex aanzien worden. De nieuwe Europese richtlijn 2010/45/EC, die in juli 2010 gestemd werd en vanaf volgend jaar in voege treedt, past deze regulering aan en vereenvoudigt ze. De achterliggende gedachte is dat een elektronische factuur dezelfde waarde moet krijgen als zijn papieren equivalent.

 

Format van de factuur wordt irrelevant

De richtlijn, die vanaf 1 januari 2013 van kracht wordt, schrijft onder meer voor dat het format waarin de factuur wordt doorgestuurd irrelevant is voor de verwerking ervan. Daarnaast is een geschreven overeenkomst tussen zender en ontvanger van de factuur strikt genomen niet meer nodig, maar is wel nog aan te raden. De nieuwe richtlijn zorgt er ook voor dat elektronische archivering van facturen eenvoudiger wordt.

Door de Europese richtlijn wordt regibill, de e-invoicing service van regify, veel aantrekkelijker voor organisaties. regibill is een gebruiksvriendelijk systeem dat compatibel is met bestaande facturatieprogramma’s en ook met alle mogelijke e-mailadressen. Daarnaast voldoet deze service aan alle criteria die de wet oplegt voor het elektronisch verzenden van facturen. Hieronder vallen de garantie van de identiteit van de persoon die de factuur uitreikt, de validering van de integriteit van de rekeningen, de leesbaarheid en de mogelijkheid om de facturen machinaal te verwerken. Aangezien de identiteit van de zender met regibill tot 10 jaar na het versturen geverifieerd kan worden, is de elektronische handtekening overbodig geworden.

 

Belangrijke kostenbesparing dankzij elektronische facturen

Door over te schakelen op regibill kunnen bedrijven veel efficiënter werken en bijgevolg hun administratieve kosten drukken. Deze kostenbesparing en de scherpere betalingstermijnen die de elektronische verwerking via regibill met zich meebrengt, kunnen het concurrentievermogen van een onderneming versterken, wat in deze tijden van economische onzekerheid een niet te onderschatten voordeel oplevert.

Om e-invoicing extra in de kijker te zetten wordt er op 27 november een infosessie georganiseerd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in samenwerking met het VBO.

Info: www.regify.com

Webdesign Desk02