Verplaatsingen met firmawagen wettelijk geregeld

Auto & Verkeer

Een firmawagen wordt meer en meer gegeven als alternatieve beloningsvorm. Financiering, onderhoud, reparaties en verzekering moeten niet door de werknemer gedragen worden. Voor de werkgever is de terbeschikkingstelling van een auto voordeliger dan de toekenning van een loonsverhoging. Voordelen voor beide partijen dus. Maar de werknemer moet wel belasting betalen op het privé-gebruik van de firmawagen.

Belastbaar voordeel

Het belastbaar voordeel wordt bekomen door het kilometertarief, dat afhankelijk is van het aantal fiscale pk van de auto, te vermenigvuldigen met het aantal afgelegde privé-kilometers. Die privé-kilometers hebben zowel betrekking op de woon/werkverplaatsingen als op het eigenlijke privé-gebruik.

Sinds 2004 wordt het voordeel van het privé-gebruik van een firmawagen forfaitair bepaald:

  • 5.000 km per jaar voor wie 25 km of minder van zijn werk woont;
  • 7.500 km per jaar voor wie meer dan 25 km van zijn werk woont.

De werkgever moet dit voordeel op de loonfiche vermelden. Dit voordeel wordt belast tegen het normale progressieve belastingtarief.

Voorbeeld

Stel, een werknemer beschikt over een firmawagen met 11 fiscale pk. De afstand tussen zijn woonplaats en zijn werk bedraagt 40 kilometers. Het fiscaal voordeel voor het privé-gebruik van de firmawagen wordt (voor inkomstenjaar 2008) als volgt berekend: 7.500 km x 0,3474 euro = 2.605,50 euro.

Deze 2.605,50 euro moet op de loonfiche vermeld worden. Gebruikt de werknemer de firmawagen ook voor woon/werkverkeer, dan geldt er een vrijstelling van 170 euro (inkomsten 2008) als hij voor het wettelijk kostenforfait kiest. Op het verschil (nl. 2.605,50 – 170 = 2.435,50 euro) betaalt de werknemer belastingen.

Aftrek eigen bijdrage werknemer

Als de werknemer zelf een bijdrage betaalt voor het gebruik van de bedrijfswagen (omdat hij extra opties wou b.v.) , dan mag het belastbaar voordeel verminderd worden met deze bijdrage.

De werkgever kan die eigen bijdragen (maandelijks) van het nettoloon inhouden, maar de leasingmaatschappij kan de bijdrage die door de werknemer zelf betaald moet worden, rechtstreeks aan de werknemer factureren in één keer. In dat geval zal de werknemer de factuur op zijn naam en betalingsbewijzen van de bijdragen bij zijn aangifte moeten voegen.

In beide gevallen mag het belastbaar voordeel verminderd worden met de eigen bijdrage van de werknemer.

Beperkingen

De eigen bijdrage voor de bedrijfswagen mag alleen worden afgetrokken van het voordeel met betrekking tot die bedrijfswagen.

De eenmalige bijdrage door de werknemer betaald aan de leasingmaatschappij, mag niet over meerdere jaren worden gespreid in de belastingaangifte.

Webdesign Desk02