Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland

Freddy Michiels
Ondernemen
Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland

Al jaren heeft het Belgisch bedrijfsleven de indruk dat Nederland niet zit te wachten op de komst van Belgische bedrijven. Er zijn ook (relatief) weinig Belgische bedrijven die echt doorbreken bij onze noorderburen. Het tegenovergestelde is duidelijk wel van toepassing: Nederlanders komen massaal zowel privé als met hun onderneming naar België afgezakt en blijken ook hier goede zaken te doen. Noem om 't even welke winkelstraat in België, haal er de Nederlandse ketens uit weg en wat overblijft zijn wijkwinkels.

Nederlanders zijn doorheen de geschiedenis altijd al meer ondernemend en emigrerend geweest dan Belgen. Zij veroverden de wereld via scheepvaart, gezonde en gewiekste handelsgeest en lieten zowat overal in de wereld hun stempel achter. Van New York tot Zuid-Afrika, van de Nederlandse Antillen tot Indonesië.

Zijn Belgen sneller tevreden met wat ze hebben dan Nederlanders?

De handelsgeest van de Nederlanders is altijd veel ambitieuzer geweest dan die van de Belgen, zelfs als deze van de Vlamingen. België mag dan nog het veelzijdigste bierland ter wereld zijn, geen enkel bier heeft zo'n wereldwijde infiltratie en aanwezigheid als Heineken. Nederland denkt zakelijk altijd ruimer en ambitieuzer dan België. Daarvan zijn de ketens Blokker, C&A, Bart Smits, Hema, Albert Hein e.a. Vroom & Dreesmannen het duidelijkste bewijs. Is het omdat Belgen makkelijker tevreden zijn met wat ze hebben dan Nederlanders?

Tot de komst van Urbanus had Nederland nauwelijks oog, oor en hart voor Vlaamse artiesten, op enkele (theater)uitzonderingen na. Pas nadat Urbanus zich door Nederlandse managers liet begeleiden liepen zijn optredens – die toch typisch Vlaams zijn – als een trein in Nederland. Geen enkele komiek was dit voor hem ooit gelukt, maar Vlaanderen liep wel graag storm voor Toon Hermans, Wim Sonneveld, Johnny Jordaan, Johnny & Rijk, Rob De Nijs, André Van Duin en zovele anderen. Haast alle Vlaamse schrijvers zijn bekend geworden dankzij Nederlandse uitgevers, terwijl er geen voorbeelden zijn van het omgekeerde.

Hoe komt dat toch? Heeft het te maken met onze meer honkvaste volksaard? Zijn we onvoldoende gemotiveerd om ons aan de Nederlandse gewoonten en gebruiken aan te passen?

De Belgisch-Nederlandse adviesgroep van BDO heeft een witboek samengesteld over de boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten die duiding geven bij de verschillen tussen Noord en Zuid. Het is een verhelderend rapport waarin de tegenstellingen duidelijk voor het licht gehouden worden via hoofdstukken die gaan over jaarrekening, boekhouding, het juridisch aspect, het fiscaal aspect, BTW, speciaal belastingsregime en inkomstenbelastingen voor zelfstandigen. Het wordt telkens zeer duidelijk geformuleerd, links zoals het in België van toepassing is en rechts zoals het in Nederland verplicht is.

Vele van de wettelijke regels zijn gelijklopend, maar een belangrijk deel is toch wel erg verschillend. Vaak zijn de verschillen nauwelijks een andere formulering, soms zijn de verschillen essentieel zoals het bestaan van een Raad van Commissarissen, de omvang van vennootschapsbelasting, de aftrekbeperkingen voor renten, de "Thin capitalisation" maatregelen, het algemeen belastingstelsel enzovoorts. Het rapport van BDO kan gedownload worden via hun website (zie onderaan).

Hoe goed kennen we elkaar?

De Belgisch-Nederlandse Vereniging liet eveneens een onderzoek uitvoeren o.l.v. professoren van het Instituut Clingendael en de universiteiten van Leuven, Leiden, Utrecht, Brussel en Louvain-la-Neuve. Hier ging het om de mentaliteitsverschillen en de verschillen in appreciatie tussen Noord en Zuid. Zo werd bijvoorbeeld aan 2.389 Nederlanders gevraagd waar zij denken de meeste kansen te krijgen om te leven zoals ze willen. Ze mochten Nederland zelf niet noemen. In 1994 zegden nog 24% van de ondervraagden dat dit België was, in 1996 was dit nog 20%. In beide gevallen de hoogste scores in vergelijking met andere landen.

De enquête kwam tot volgende conclusies voor wat de kennis van elkaar betreft. Alleen een meerderheid van de Nederlandstalige Belgische ondervraagden 'slaagt' op de toets van de kennis van het andere land (Nederland): 64% heeft 4 of meer van de 7 vragen correct beantwoord. Het slechts scoren de Franstalige Belgische deelnemers want slechts 26% weet het correcte antwoord op tenminste 4 van de 7 vragen over Nederland. De Nederlandse deelnemers halen met 42% een correct antwoord op tenminste 4 van de 7 vragen over België.

Nederland staat extra lange vrachtwagens toe

Momenteel rijden er nog geen supertrucks, extra lange en zware vrachtwagens in België en er zijn ook geen plannen om de wetgeving op korte termijn aan te passen. Dat zegt staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe als reactie op de beslissing van Nederland om de supertrucks toe te laten op de Nederlandse wegen. Supertrucks, ofwel LZV's, zijn 50 tot 60 ton zwaar en zo'n 25 meter lang en kunnen tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone truck.

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen, zegt dat Nederland met de beslissing een voorloper wordt in Europa, dat internationaal transport met deze voertuigen nog verbiedt. Uitgebreide proeven tonen volgens de minister aan dat dit type vrachtwagen zuiniger is - en dus goedkoper en beter voor het milieu - dan gewone vrachtwagens.

Afgelopen jaar reden er in Nederland bij wijze van proef vierhonderd van deze LZV's. Door die vrachtwagens permanent toe te staan, wordt het voor de transportsector interessant om erin te investeren, aldus Schultz. In België zijn supertrucks nog niet voor morgen. Tegenstanders vrezen dat ze een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid en dat ze opnieuw zullen leiden tot meer goederenvervoer over de weg in plaats van via het spoor of de binnenvaart.

Samenwerken

Af en toe duiken nog problemen op binnen het kader van mogelijke samenwerkingsverbanden die illustreren dat mogelijk in de toekomst meer overleg wenselijk zou zijn tussen de twee landen. Zo heeft het Belgisch ondernemingsloket Xerius zopas een vervelend probleem opgelost. Wie als Belg zijn onderneming in Nederland wil inschrijven bij de Kamer van Koophandel moet o.a. zijn Belgisch paspoort in de Nederlandse kaartlezer steken. Wie dat tot voor kort deed, kreeg een foutmelding omdat de Nederlandse kaartlezers geen Belgische identiteitskaarten konden identificeren. Behoorlijk frustrerend voor zij die lange wachtrijen en een autorit naar Nederland hebben getrotseerd.

Daarop heeft Xerius – dat zijn hoofdzetel in Antwerpen heeft – besloten om de Kamers van Koophandel in het zuiden van Nederland te voorzien van Belgische kaartlezers. Zo is het probleem alvast in een deel van Nederland opgelost.

Maar alle problemen zijn oplosbaar als men van goede wil is en als men goed geïnformeerd is. Daarom komt het seminarie "Zakendoen met Nederland(ers) precies op tijd.

www.beluned.nl

Webdesign Desk02