Vervangende ondernemers voor zelfstandigen

root
Ondernemen

De ministerraad heeft op 19 mei jl. drie KB’s aangenomen die het stel van de
vervangende zelfstandigen vorm geven. Dankzij de “wet houdende diverse
bepalingen” van 28 april 2010 kunnen zelfstandigen zich tijdelijk laten
vervangen door een zelfstandige, die is ingeschreven in het register van de
vervangende ondernemers bij de FOD Economie. De vervanging gebeurt via een
vervangingscontract. De maximumtermijn is 30 dagen en kan worden verlengd bij
ziekte, ongeval of zwangerschap.

De drie Koninklijke Besluiten die de ministerraad nu heeft goedgekeurd,
voeren het stelsel verder uit:

• Het eerste KB schrijft voor dat ook het verlof voor zwaar zieken en het
palliatief verlof in aanmerking komen om de duur van het vervangingscontract
voor zelfstandigen te verlengen;

• Het tweede KB stelt het inschrijvingsgeld voor het register van de
vervangende ondernemers vast en de vergoeding voor de erkende
ondernemingsloketten; • Het derde KB omschrijft de praktische
gebruiksvoorwaarden van het register dat publiek toegankelijk wordt via een
website. De ondernemingsloketten kunnen vervangende ondernemers opzoeken op
vraag van de ondernemer.

Info: de ondernemingsloketten 

Webdesign Desk02