Vlaanderen start proefprojecten openbaar vervoer

Freddy Michiels
De Ridder Annick.jpg(image/jpeg)

De Vlaamse Regering start dit najaar met proefprojecten voor de hertekening van het openbaar vervoer. Vlaams Parlementslid Annick De Ridder diende een voorstel van decreet in om zogenoemde regelluwe zones te creëren, waar de huidige regelgeving voor openbaar vervoer niet meer geldt.

Annick De Ridder: “Op die manier kunnen we het nieuwe, meer vraaggerichte openbaar vervoer uittesten en bijvoorbeeld ook taxi’s en deelauto’s erbij betrekken. We kijken niet langer individueel naar de bus, fiets, taxi of auto, maar bekijken het speelveld voortaan als geheel. Als er ergens veel mensen zich willen verplaatsen, kan een buslijn aangewezen zijn. Maar in landelijke gebieden of op zeer vroege of late uren kan hun mobiliteit bijvoorbeeld even goed gegarandeerd worden door een gesubsidieerde taxi of een deelauto.”

Proefprojecten

Concreet worden er proefprojecten gestart in drie regio’s: Mechelen, Aalst en de Westhoek. De lokale overheden, aanbieders van vervoer en een onafhankelijke regisseur bekijken er samen op welke manier de Vlaming het efficiëntst op zijn bestemming geraakt.

Annick De Ridder: “We hopen de projecten tegen het najaar operationeel te hebben. Na een jaar kunnen we ze dan evalueren en de principes hopelijk ook uitrollen in heel Vlaanderen. Dit is een echte revolutie in ons mobiliteitsbeleid: we vertrekken niet langer van de blinde aanbodpolitiek, maar van de concrete vraag van de reiziger. Het pure aanbodbeleid van het verleden heeft geen persoon extra overtuigd om de overstap te maken naar het openbaar vervoer. Door echt vraaggericht te gaan rijden en aangepast vervoer aan te bieden, hopen we net meer te kunnen doen met dezelfde publieke middelen. En uiteraard blijft het einddoel om eindelijk meer mensen ertoe te verleiden het openbaar vervoer te gebruiken, of toch al minstens voor een gedeelte van hun traject.”

Webdesign Desk02