Vlaanderen, Wallonië en Brussel kiezen partner voor proefproject kilometerheffing voor lichte voertuigen

Auto & Verkeer
Kilometerheffing

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben na een competitieve aanbestedingsprocedure een consortium onder leiding van consultancybedrijf PwC aangeduid voor de uitvoering van een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone rond Brussel.

PwC zal voor dit proefproject bijgestaan worden door mobiliteitsorganisatie Touring en door de onderzoeksorganisaties VITO en GfK. De apparatuur die in de wagens van de proefpersonen geïnstalleerd zal worden, wordt geleverd door Magicview ConnectedProducts. Het consortium zal ook bijgestaan worden door een Internationaal Wetenschappelijk Comité van academici die gespecialiseerd zijn in wegbeprijzing.

Doel van het proefproject is om na te gaan wat de effecten zouden zijn op het mobiliteitsgedrag van de automobilist van de invoering van een systeem van kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone, de voorstedelijke zone in en rond Brussel waar op dit moment het Gewestelijk Expressnet (GEN) wordt uitgebouwd. Daarnaast wordt ook nagegaan of het inkomen van de proefpersonen een invloed heeft op de mobiliteitskeuzes die ze maken met een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

Het consortium onder leiding van PwC zal op wetenschappelijk verantwoorde manier een duizendtal proefpersonen selecteren die in deze zone wonen. De proefpersonen zullen bevraagd worden over hun mobiliteitsgedrag en krijgen daarna gedurende de proefperiode een OBU in hun wagen, een apparaat dat de verreden kilometers registreert via satelliettechnologie. Voor elke verreden kilometer zal een bedrag afgetrokken worden van een vooraf aan de proefpersoon ter beschikking gesteld budget.

Initiatief staat los van een politiek akkoord

De tarieven per kilometer voor de proef zullen variëren tussen de spits- en daluren, waarbij vooral de spitsuren duurder zullen zijn. Doel is om na te gaan of deze tarieven de proefpersonen er toe aanzetten om de wagen anders te gaan gebruiken door op andere tijdstippen te gaan rijden, door andere vervoermiddelen te kiezen, of door verplaatsingen anders in te plannen. Eventuele veranderingen in het gedrag zullen na de proefperiode gemeten worden.

De uitvoering van dit proefproject houdt geen beslissing van de Gewesten in over de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens op korte of middellange termijn. De invoering van een kilometerheffing voor personenwagens is niet voorzien in het Politiek Akkoord en staat dus los van de invoering van het wegenvignet voor personenwagens en de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Het proefproject zal op korte termijn van start gaan, Alle resultaten en nieuws over het project zal u in de komende maanden kunnen vinden op www.viapass.be.

Webdesign Desk02