Voka – KvK Mechelen maant Bornem aan tot actie

Nicole Verstrepen
Ondernemen

Het Bornemse gemeentebestuur heeft beslist niet door te gaan met de geplande ontwikkeling van een kmo-zone in de Woestijnstraat in deelgemeente Hingene. Voka Mechelen roept het bestuur op niet te talmen met de aangekondigde denkoefening over bijkomende ruimte voor ondernemen in de gemeente.

Algemeen directeur van Voka Mechelen Frédéric Achten waardeert het engagement van het gemeentebestuur, maar stelt dat dit geen dode letter mag blijven. “Al is het maar om een aantal bestaande bedrijven in de toekomst rechtszekerheid te kunnen bieden”, benadrukt hij.

Er is niet voldoende draagkracht voor de nieuwe kmo-zone in de Woestijnstraat. “Ik deel de visie van de Bornemse gemeentebestuur, dat stelt dat niemand erbij gebaat is om in een juridisch onzekere situatie terecht te komen. Dat het college van burgemeester en schepenen aangeeft nog steeds te geloven in de noodzaak van bijkomende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor kmo’s in Bornem en daarvoor ook oplossingen te willen uitwerken, getuigt duidelijk van een wil tot het verzekeren van een sterke lokale economie in de gemeente”, geeft Frédéric Achten nog aan.

Fréderic Achten vraagt dat het bestuur liefst nog deze zomer aan te geven waar er in Bornem nieuwe mogelijkheden liggen. “Vandaag is Bornem economisch gezien één van de sterkhouders in het Mechelse arrondissement. Deze acties zijn broodnodig om de economische slagkracht van de gemeente voor de toekomst te kunnen vrijwaren”, aldus nog Frédéric Achten.

“We hebben ons geëngageerd om na te denken over een alternatief voor de kmo-zone in de Woestijnstraat en we willen dat goed doen en met een grondig voorbereid dossier naar onze ondernemers trekken. Om nog deze zomer een definitieve locatie voor te stellen, lijkt ons echter een beetje snel”, stelt de Bornemse schepen van economie Liesje Pauwels (CD&V).

Webdesign Desk02