Voka ziet economie heropleven, maar bedrijven werven nog niet massaal aan

Redactie
Ondernemen
03C19344

De Vlaamse werkgeversfederatie Voka ziet de arbeidsmarkt in Vlaanderen niet voor midden 2014 herstellen. Dat komt omdat bedrijven weinig aanwervingen plannen. Nochtans zegt 1 op de 3 ondernemingen meer te gaan produceren. "Maar dat zal met hetzelfde personeel gebeuren", meent Voka-hoofdeconoom Stijn Decock. Voka denkt wel dat de Vlaamse economie vertrokken is voor een gezonder herstel.

De Vlaamse economie zou volgend jaar met 1,2% moeten groeien, zo voorspelt Voka, tegenover een nulgroei dit jaar. "Dat is nog altijd niet de verhoopte 2% groei, maar de economie trekt wel aan. Het dieptepunt van de eurocrisis is achter de rug en onze buurlanden doen het goed. Ik denk dan aan Duitsland, maar ook aan het Verenigd Koninkrijk, dat een belangrijke handelspartner is", aldus Decock. Gisteren krikte Groot-Brittannië zijn groeiverwachtingen voor 2013 en 2014 nog fors op. De Britse overheid rekent voor dit jaar op een groei van 1,4% en voor 2014 op 2,4%. "Als exportgerichte regio profiteren we als eerste van die buitenlandse groei. Zo levert de Vlaamse industrie veel halffabricaten aan Duitsland, onder meer in de chemiesector."

Dat het herstel zich zal doorzetten, leidt de werkgeversfederatie onder meer ook af uit de exportcertificaten. "Bedrijven die buiten Europa willen exporteren, moeten daar bij Voka een certificaat voor aanvragen. Dat geeft een beeld van de export die er zit aan te komen. Nu is het gemiddelde van die certificaten stabiel, wat erop wijst dat het herstel gehandhaafd wordt", aldus Decock.

Voorlopig vertaalt het economisch herstel zich nog niet in extra investeringen en aanwervingen. "34% van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende maanden wel meer te produceren, maar slechts 21% denkt extra aanwervingen te doen. Bedrijven gaan de hogere vraag dus eerst met het bestaande personeel opvangen. Dat doet ons besluiten dat we pas naar het midden van 2014 een echt herstel van de arbeidsmarkt verwachten, met een daling van de werkloosheid." Ook de afdankingen blijven intussen nog doorgaan: 17% ziet zijn personeelsbestand de komende zes maanden nog krimpen.

Knelpuntberoepen

Opvallend is wel dat veel bedrijven ondanks de stijgende werkloosheid moeilijker dan vroeger aan personeel geraken. "Het probleem van de knelpuntberoepen blijft, en zal nog toenemen eens de economie verder aantrekt." Van kredietschaarste is volgens Voka geen sprake. "Maar er is wel een verschil tussen wat de ondernemer vraagt en wat hij van de bank krijgt. Vooral kredieten van meer dan 7 jaar liggen moeilijk."

Webdesign Desk02