Wanneer wordt nalatigheid schuldig verzuim?

Freddy Michiels
Mensen

Waarom zijn de bananen krom? Het was ooit een liedje dat onze grootouders meezongen met de voor hen legendarische Tony Corsari. Maar het liedje gaf geen antwoord op de vraag. In Antwerpen deed ondertussen met een olijke woordspeling wel een antwoord de ronde . Waarom zijn de bananen krom? Omdat ze aan de dokken scheef geslagen werden.

Het staat ondertussen vast dat er meer dan bananen krom geslagen worden in ons land, tenminste in de figuurlijke betekenis van het woord. In sommige gevallen wordt er inhalig geprofiteerd van de naïviteit van mensen. Zo zijn er vorig jaar 1.772 fraudegevallen vastgesteld met internetbankieren, voor een totaal van maar liefst 5,17 miljoen euro. De cijfers komen van Febelfin, die met grote verwondering vaststelt dat er nog altijd mensen zijn die telefonisch of via e-mail bereid zijn vertrouwelijke gegevens over hun bankrekeningen prijs te geven. Het is verontrustend dat de daders niet op te sporen blijken te zijn. De overheid ziet geen kans het opsporingswerk zodanig te verfijnen dat ze de boeven te slim af zijn .

Ons land heeft een betreurenswaardige reputatie van nalatigheid, gemakzucht op het vlak van inning van gelden die het van rechtswege toekomt. Niemand kan bij benadering het bedrag samenstellen dat jaarlijks “verloren” gaat als gevolg van procedurefouten, verjaringen of omwille van een gebrek aan een incassobeleid van boetes, overtredingen en dies meer. Het gaat over miljarden. Het juiste bedrag is niet bekend omdat de betrokken ministeries (justitie, financiën) niet goed werke en dat is een groot probleem voor de fraudebestrijding, zegt CD&V-kamerlid Carl Devlies, nadat hij enkele merkwaardige statistieken onder de aandacht kreeg. Liefst 212 fiscale fraudezaken en 343 witwaspraktijken zijn in ons land na vijf jaar nog altijd niet voor de raadkamer verschenen. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie, Annemie Turtelboom, onlangs meedeelde. Niets om trots op te zijn. Binnenkort dreigt het merendeel van deze fiscale fraudezaken te verjaren. Wie zo’n rapport voorlegt in het bedrijfsleven wordt op staande voet ontslagen of naar de concurrentie getransfereerd als het maar enigszins kan.

Op een ogenblik dat alle politieke kopstukken onder verkiezingsdruk beloften doen met betrekking tot maatregelen die ze tijdens hun huidige legislatuur hadden moeten uitvoeren, is het gepast onze mandatarissen te confronteren met de harde werkelijkheid van hun nalatig beleid. Vanaf wanneer mag men welvoeglijk van schuldig verzuim spreken in plaats van nalatigheid? Het bedrijfsleven smeekt al jaren om de loonkosten te verlagen, de fiscale druk op de ondernemingszin te verlichten en iedereen knikt begripvol maar voegt eraan toe dat de middelen hiervoor ontbreken. Als morgen justitie en financiën hun werk doen zoals van een respectabel bedrijf mag verwacht worden, kan met dit geld een aanzet gegeven worden die tot een verlaging van de loonkost kan leiden. Zuurstof voor de ondernemerswereld. Wie kan daar nu tegen zijn? Waarom wordt hier geen werk van gemaakt?

Webdesign Desk02