Wat is e-marketing & e-commerce?

Redactie
Marketing & Sales

"Electronic commerce" is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken handel bedreven kan worden. We omschrijven dit nieuw verschijnsel vaal als e-commerce of e-business. Het begrip is breder dan "geld verdienen op internet". Het is wel internet dat ervoor gezorgd heeft dat e-commerce in zijn diverse vormen explosief is kunnen groeien. Omdat de communicatie via internet snel gebeurt en in verhouding tot andere communicatiemiddelen nauwelijks iets kost.

Dankzij internet zijn er verschillende vormen van moderne toepassingen in communicatie kunnen ontstaan. Onder hen ook e-marketing en natuurlijk de sociale media die hoe langer hoe meer ingang vinden bij de internetgebruikers. Online marketing of e-marketing wint dag na dag terrein. Zoekmachines worden ook met de dag performanter, zodat de mogelijkheden alsmaar omvangrijker worden.

Webdesign Desk02