Wees gerust verzekerd, geen kopzorgen over je nieuwe wagen dankzij (mini)-omnium

Freddy Michiels
Auto & Verkeer

Daar sta je dan met je nieuwe wagen. Glimmend van trots. Je wil de nieuwe wagen en jezelf beschermen, je goed verzekeren, maar wat is de beste formule? De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is verplicht. Bij een ongeval zorgt deze verzekering ervoor dat de schade die je toegebracht hebt aan een andere partij, vergoed wordt. Maar wat met je eigen schade? En wat gebeurt er als je met je nieuw aanwinst het slachtoffer wordt van bv. brand, diefstal of glasschade?

Om dergelijke risico’s te dekken kan je best een omnium of mini-omnium verzekering afsluiten tijdens de eerste drie of vier levensjaren van je wagen. Meestal neem je een volledige omnium minstens even lang als je autolening. De premie wordt berekend in functie van de cataloguswaarde van je wagen.

Wat is een mini-omnium?

Een mini-omnium is een afgeslankt versie van een omnium verzekering. Ze verzekert je bij de meeste maatschappijen tegen schade aan je wagen door brand, diefstal glasbreuk, natuurkrachten en aanrijdingen met dieren. Met een mini-omnium ben je niet verzekerd voor schade aan je voertuig door een ongeval waarbij je zelf in de fout bent gegaan of een niet verzekerde of niet gekende tegenpartij.

Diefstal of poging tot diefstal

Een mini-omnium dekt de diefstal of poging tot diefstal van je wagen en de eventuele schade aan je voertuig door diefstal. Ze staat in voor de vervang- of herstelkosten van de sloten, sleutels of afstandsbediening. Ook het herstellen van het antidiefstalsysteem is gedekt. Car of home jackings worden gedekt in de meeste polissen. Een franchise kan bij al de gevallen van toepassing zijn. Wat meestal niet gedekt wordt: schade door vandalisme, diefstal van persoonlijke voorwerpen in de wagen. Laat dus nooit dure zaken in de wagen achter zoals een laptop, gsm of gps-toestel. De meeste maatschappijen weigeren tussen te komen in geval van slordigheid van de eigenaar van de wagen. Let ook op: je klacht moet binnen de 24 uur worden ingediend bij de politie en bij je verzekeringsmakelaar.

Waarborg brand

Een mini-omnium dekt ook schade aan je voertuig door brand, ontploffing en blikseminslag. Ook de bluskosten worden gedekt. Niet altijd gedekt is: kortsluitingen, schade door brandbare of bijtende stoffen die zich in de wagen bevinden, tenzij deze producten normaal ook in het huishouden gebruikt worden. Afhankelijk van de maatschappij kunnen bijkomende zaken zoals sleepkosten, repatriëringkosten, stallingkosten van de wagen en opruimingskosten van de weg waar het ongeval zich voordeed, inbegrepen zijn in de mini-omnium verzekering

Geef vertrouwen aan je Brocom-makelaar

Bespreek alles duidelijk met je Brocom- makelaar. Hij heeft de expertise en de ervaring om u goede raad te geven. Bij een Brocom makelaar slaap je op je twee oren. Hij geeft je onafhankelijk advies, levert maatwerk en zorgt voor bijstand bij schade.

Contacteer voor bijkomend advies een Brocom-Makelaar in jouw regio

Info: www.brocom.be  of bel het groene nummer 0800 144 54

Webdesign Desk02