Weet u ook hoe snel uw klanten hun factureren betalen bij andere leveranciers?

Debiteurenbewaking
Tendens van het aantal dagen na vervaldatum, met vergelijking ten opzichte van andere leveranciers
Debiteurenbewaking 2011: partners Dun & Bradstreet, Euler Hermes, CashflowByWeb.eu en CompanyWeb
Opdeling in categorieën met vermelding van het openstaand bedrag

Bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken, vertonen vaak hetzelfde veranderende betalingsgedrag. Bij 90 % van de bedrijven die failliet gingen, noteerde D&B vooraf een aanzienlijke vertraging in de betalingen. Belangrijke fluctuaties in die betalingsgewoontes werden waargenomen of na vergelijking bleek hun betalingsgedrag slechter dan de gemiddelde norm in hun bedrijfstak. Het tijdig vaststellen van veranderingen in het betalingsgedrag dragen bij om uw debiteurenbeheer en cashfl ow positief te beïnvloeden.

D&B zag het nut en het belang van deze informatie in en creëerde de unieke vergelijkende debiteurenanalyse die het betalingsgedrag van uw klanten vergelijkt met dat van hun andere leveranciers. Zodoende kunt u vaststellen welke klant uw bedrijf gebruikt als bankier, dan wel als leverancier. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke analyses: Een eerste analyse gebeurt op uw volledig klantenbestand gevolgd door de gedetailleerde analyse per klant.

Tendens van het aantal dagen na vervaldatum, met vergelijking ten opzichte van andere leveranciers

Uw klanten betalen u gemiddeld 4 dagen trager dan zij andere leveranciers betalen in onze D&B databank. Uw klanten betalen u gemiddeld 8 dagen trager dan zij andere leveranciers uit uw sector betalen in onze D&B databank.

Opdeling in categorieën met vermelding van het openstaand bedrag

Van de 15.603 debiteuren, betalen er u 3.927 (25.17%) gemiddeld trager dan bij andere leveranciers in de D&B database. Dit vertegenwoordigt 3.614.615€ (31.22%) van uw openstaand saldo en een maandelijkse kost van 30.121,79€ bij een interestvoet van 10 % Tevens krijgt u een portfolio-analyse van uw klantenbestand volgens dagen na termijn, de Top 10 volgens sectorcode (SIC), aantal werknemers en ouderdom van de bedrijven. Los van het klantenniveau kunt u het betalingsgedrag van een bepaalde sector per land of op Europees niveau bekijken. Betalingsgedrag van een bepaalde sector volgens lower, medium en upper segment. Het Dun-Trade Program is eigenlijk vrij eenvoudig. Iedere maand maken de deelnemers aan het programma al hun relevante betalingsgegevens (vervaldagbalans en klantenbestand) over aan D&B via elektronische weg.

Als Trade Partner kan u rekenen op unieke voordelen zoals toegang tot de Dun-Trade database en betalingsanalyses, die door uw informatie en die van vele anderen werden verrijkt! Kortom, D&B stelt de nodige informatie te uwer beschikking om uw kredietbeheer positief te beïnvloeden. Intern laat dit instrument u toe de nodige aanpassingen te doen om u debiteurenopvolging meer doeltreffend te maken. Last but not least stelt het u in staat samen met uw commerciële partner binnen het bedrijf een verbeterde strategie op punt te stellen aangaande klantenbeheer.

De voordelen daarvan worden vaak onderschat, want zou niet ieder financieel verantwoordelijke zijn DSO of/ en cashflow willen Weet u ook hoe snel uw klanten hun facturen betalen bij andere leveranciers? verbeteren.

Onnodig te zeggen dat de identiteit van de verstrekker van deze informatie nooit wordt prijsgegeven. Aan alle deelnemers wordt absolute geheimhouding gegarandeerd door een officiële brief van onze juridische medewerkers.

Voor meer informatie :

D&B N.V.
Keizer Karellaan 576
1082 Sint-Agatha-Berchem
Jean Weemans - Dept. Dun-Trade®
Tel. 02 481 82 46
E-mail: weemansj@dnb.com

Webdesign Desk02