Werknemer met te veel stress kost 3.750 euro extra per jaar

Redactie
Sociaal recht
stress-op-het-werk.jpg(image/jpeg)

Stress raakt 64% van alle Belgische werknemers. Dit is een stijging met 18% sinds 2010. Deze stijging treft niet alleen werknemers, maar ook werkgevers. Wanneer werknemers niet meer met hun stress kunnen omgaan, ontstaan fysieke en psychische gezondheidsklachten. Deze spanningsklachten veroorzaken ruim een derde van de afwezigheidsdagen door ziekte, en kosten de werkgever jaarlijks minstens 3.750 euro per werknemer. Ook beïnvloedt te veel stress het verloop van werknemers negatief en willen ze minder lang aan de slag blijven. Dat blijkt uit recente cijfers van HR-dienstverlener Securex op basis van een bevraging van een representatieve steekproef van 1318 respondenten.

Uit het onderzoek van Securex blijkt onder meer het volgende:

• In België ervaart bijna 2 op 3 (64%) werknemers stress op het werk.

• Bij ruim 1 op 4 (27%) van alle werknemers leidt dit tot reële spanningsklachten zoals fysieke en psychische gezondheidsklachten, met verminderde prestaties als gevolg. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden…

• Werknemers met een contract van onbepaalde duur hebben meer spanningsklachten (28%), vergeleken met hun collega’s met een contract van bepaalde duur (19%).

• Lager opgeleiden ondervinden meer klachten door stress (31%) dan hoger opgeleiden (24%). En kaderleden hebben opmerkelijk minder spanningsklachten (17%).

• Opvallend is ook dat hoe langer iemand bij dezelfde organisatie werkt, hoe meer hij lijdt onder stress. 18% van de werknemers die minder dan één jaar voor dezelfde organisatie werken, heeft spanningsklachten, terwijl dit bij 1 tot 10 jaar anciënniteit al 25% en bij meer dan 11 jaar anciënniteit maar liefst 31% bedraagt.

• De Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen gemiddeld 24% werknemers met spanningsklachten. Bij de Waalse provincies ligt het gemiddelde ruim de helft hoger (37%). In Henegouwen geeft zelfs 41% spanningsklachten aan.

Stress bezorgt ook werkgever en maatschappij heel wat kopzorgen

Spanningsklachten door overmatige stress verklaren 37% van de afwezigheidsdagen door ziekte. Ze leiden vooral tot langdurige afwezigheid. Werknemers met weinig spanningsklachten rapporteren gemiddeld 6 afwezigheidsdagen per jaar, terwijl hun meer gespannen collega’s 20 dagen thuisblijven. Spanningsklachten houden werknemers dus ruim driemaal langer thuis. Securex schat dat de meerkost voor de werkgever per werknemer met spanningsklachten – en dat is ruim 1 op 4 werknemers - jaarlijks minstens 3.750 euro bedraagt.

Bovendien wil bijna een derde (31%) van de werknemers met te veel stress zijn organisatie op korte of lange termijn verlaten. Dit is een stuk meer dan de 20% bij minder gespannen werknemers. Een beleid rond stress is dus cruciaal in het kader van retentiemanagement.

Ook op maatschappelijk niveau speelt stress een belangrijke rol. Werknemers die minder spanningsklachten ervaren, hebben meer zin om langer door te werken. Gemiddeld willen ze tot 61 jaar blijven werken, terwijl werknemers met spanningsklachten gemiddeld maar tot 58 jaar willen blijven werken. Dit verschil van 3 jaar is significant. In tijden van toenemende vergrijzing kan het aanpakken van stressfactoren dus helpen om werknemers langer aan het werk te houden.

Stressbeleid helpt iedereen vooruit

De gevolgen van overmatige stress zijn duidelijk niet te onderschatten. Zowel voor werknemers als voor organisaties dringt een stressbeleid zich op.

Heidi Verlinden, HR Reseach Expert bij Securex: “Werkbelasting, organisatie van het werk en communicatie blijken in grote mate verantwoordelijk voor de spanningsklachten van werknemers. Leer uw medewerkers omgaan met intimidaties door klanten en leveranciers, en tolereer geen intimidaties door collega’s. Voorzie afwisseling in elke job en laat medewerkers zelf beslissen hoe ze hun taken tot een goed einde brengen. Zorg wel voor voldoende ondersteuning en bespreek vooraf het te bereiken resultaat. Ook bij veranderingen in de organisatie is informatie, inspraak en ondersteuning belangrijk. Want werknemers die zich kunnen vinden in de doelstellingen en in de manier van werken van hun organisatie, ervaren minder snel spanningsklachten.”

Ralph Corbey, bedrijfsarts bij Securex: “De wetgever werkt momenteel aan een uitbreiding van de verplichting voor bedrijven om psychische risico’s in kaart te brengen en een preventiebeleid op dit vlak uit te werken. Het is belangrijk dat werkgevers oog blijven houden voor de draagkracht van iedere mens en de manier waarop hun mensen met stress kunnen omgaan. Vroegtijdige herkenning van deze mechanismen bij medewerkers die dreigen uit te vallen door stress, gekoppeld aan een persoonlijke opvang met informatie, duiding, juiste verwijzing en ondersteuning vanuit de werkomgeving zijn wezenlijke elementen van een goed preventiebeleid”.

In dit kader heeft Minister van Werk Monica De Coninck, een sensibiliseringscampagne gestart om de negatieve gevolgen van stress aan te pakken: www.voeljegoedophetwerk.be

Webdesign Desk02