Wettelijk kader crowdfunding is goed, maar wat met reguliere kredieten?

Freddy Michiels
Finance & Insurance

Minister van Financiën wil nog voor de verkiezingen van 25 mei een wettelijk kader creëren voor crowdfunding, een proces waarbij particulieren worden aangemoedigd om een klein bedrag te investeren in projecten van startende of gevestigde ondernemingen.

Minister van Financiën wil nog voor de verkiezingen van 25 mei een wettelijk kader creëren voor crowdfunding, een proces waarbij particulieren worden aangemoedigd om een klein bedrag te investeren in projecten van startende of gevestigde ondernemingen.

In Vlaanderen bestaat er met de Winwinlening al een crowdfundinginstrument dat evenwel te weinig gekend is, maar wel als vertrekpunt kan dienen voor het wettelijk kader dat minister Geens aan crowdfunding wil geven. NSZ vindt elk initiatief dat de financiering van bestaande en nog op te starten ondernemingen verbetert uitstekend, maar vraagt dat de overheid er vooral over waakt dat de reguliere kredietverlening via de banken soepel verloopt. Daar knelt op dit moment het schoentje en de recent afgesloten gedragscode met de bankensector zal alleen maar voor een nog moeilijkere toekenning van kredieten zorgen.

Minister Geens wil een wettelijk kader opstellen voor crowdfunding, maar kan dat kader volgens NSZ het best enten op de Winwinlening. Die lening werd in 2006 door de Vlaamse regering in het leven geroepen om privépersonen te stimuleren om geld ter beschikking te stellen aan familieleden of vrienden die een eigen zaak opstarten. Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinlening toekent aan een onderneming krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 procent van het gemiddelde openstaande bedrag.

“Hoewel de Winwinlening nog te weinig gekend is bij ondernemers, kan het principe van belastingverminderingen wel een goede wettelijke basis vormen voor andere crowdfundinginitiatieven”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Het toenemend succes van alternatieve financiering heeft voor een groot stuk te maken met het feit dat de banken al een tijd minder happig zijn om krediet te verstrekken aan ondernemers. Een pak ondernemers die willen starten of doorgroeien moeten hun financiële middelen dus elders zien te vinden. Of crowdfunding nu al partieel een oplossing kan bieden, is maar zeer de vraag. Crowdfunding staat in ons land nog in zijn kinderschoenen. In 2012 bedroeg de omvang ervan op de Belgische markt minder dan 1 miljoen euro, wat weinig is in vergelijking met de Nederlandse markt, waar de omvang toen 14 miljoen bedroeg. Er is dus nog een lange weg te gaan. Ook al juicht NSZ elk initiatief toe dat de financiering van ondernemingen stimuleert, vraagt het tegelijkertijd aan minister Geens om ervoor te zorgen dat de reguliere kredietverlening via de banken verbetert.

Vorige maand sloten ministers Geens en Laruelle een gedragscode af met de bankensector. Kredietverlening aan ondernemingen wordt door die gedragscode nog bureaucratischer. De code verplicht banken ertoe nog veel meer gedocumenteerd te zijn over de kredietaanvrager, waardoor die laatste als het ware aan een echt kruisverhoor wordt onderworpen. Bovendien zullen banken, door de informatie- en motivatieplicht die in de code vervat zit, nog voorzichtiger worden en eerder een krediet weigeren wanneer ze niet 100 procent zeker zijn uit vrees anders op de vingers te worden getikt. “Volksleningen en crowdfunding zijn op zich wel goed, maar in de eerste plaats moet het klassieke kredietverleningsproces ook goed zitten. Dat is nu niet het geval en daar wordt ook niets tegen ondernomen. Bijzonder jammer”, betreurt de NSZ-voorzitter.

Webdesign Desk02