Wie draagt de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeval met een bedrijfswagen?

Freddy Michiels
Finance & Insurance
Wie draagt de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeval met een bedrijfswagen?

Een bedrijfswagen als deel van het salarispakket is een courante praktijk geworden. Vandaag verplaatsen ongeveer een 600.000 tal werknemers zich met een bedrijfswagen op de Belgische wegen. Indien met een bedrijfswagen een verkeersongeval plaatsvindt, wordt vaak de vraag gesteld wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt en dus de kosten zal moeten vergoeden. In dergelijke verkeersongevallen met een bedrijfswagen kan zowel de burgerlijke als strafrechterlijke aansprakelijkheid in het gedrang komen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Inzake de burgerlijke aansprakelijkheid, moet een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen eenrzijds een verkeersongeval tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst en anderzijds een verkeersongeval dat plaatsvond tijdens de privé-sfeer.

Bij een verkeersongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer berokkent aan derden. Ook voor de schade aan zijn werkgever, is de werknemer in principe niet verantwoordelijk. De werkgever zal in deze gevallen dus het slachtoffer vergoeden voor de schade die berokkend werd door één van zijn werknemers. Aangezien de aansprakelijkheid van de werkgever zware financiële gevolgen kan hebben, bestaat de mogelijkheid om deze aansprakelijkheid te dekken door middel van het onderschrijven van een aangepaste verzekering, zoals een overeenkomst “burgerlijke aansprakelijkheid uitbating”.

De burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer kan slechts worden ingeroepen als de veroorzaakte schade het resultaat is van bedrog, een zware fout of een herhaaldelijk voorkomende lichte fout. Over de vraag welk ongeval nu juist onder één van deze begrippen valt, bestaat veel discussie en dit zal vaak een feitenkwestie uitmaken. Dronkenschap en overdreven snelheid zijn weliswaar zware fouten volgens het verkeersreglement, maar dat betekent niet automatisch dat de werknemer in die gevallen automatisch ook burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geniet de werknemer niet van dergelijke aansprakelijkheidsbeperking. Indien een werknemer dus met de bedrijfswagen een ongeval veroorzaakt tijdens een verplaatsing die strikt privé is, zal deze de veroorzaakte schade zelf dienen te vergoeden.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Wanneer men een verkeersongeval veroorzaakt en daarbij ook een strafwet overtreedt zoals het verkeersreglement, dan kan deze hiervoor strafrechterlijk aansprakelijk gesteld worden. De sancties die hier gelden variëren van geldboetes tot en met zelfs een gevangenisstraf.

Ook het intrekken van het rijbewijs wordt vaak toegepast. Het feit dat een werknemer het ongeval veroorzaakt tijdens de arbeidstijd verandert niets aan zijn strafrechterlijke aansprakelijkheid. Zo zullen boetes in principe door de werknemer moeten betaald worden.

Over het Sociaal  Secretariaat HDP

HDP Sociaal Secretariaat maakt deel uit van de HDP-AristA groep. Met 800 medewerkers biedt de Groep aan meer dan 28.000 werkgevers, samen goed voor bijna 375.000 werknemers, diensten in verband met sociaal secretariaat en personeelsbeleid, kinderbijslagen, preventie en bescherming op het werk, medische controle, preventieve geeneskunde en medische expertise, sociale verzekeringen voor zelfstandigen en administratieve formaliteiten bij het opstarten of de ontwikkeling van hun onderneming, en de organisatie van opleidingen en seminaries.

Info: www.hdp.be

Webdesign Desk02