Antaxius Advocaten begeleidt overnames van A tot Z

Nicole Verstrepen
Antaxius Advocaten cvba

Amerikalei 122, bus 3
2000 Antwerpen

T 03 248 55 99
F 03 248 49 73

advocaat@antaxius.be
www.antaxius.be

Stefan Geluyckens en Marian Vanden Broeck

Bent u van plan om uw bedrijf binnen afzienbare tijd over te laten of heeft u een bedrijf op het oog dat u graag zou overnemen? Antaxius Advocaten heeft een aantal advocaten in huis, die zich toeleggen op ‘Mergers & Acquisitions’ en die tevens gespecialiseerd zijn in fiscaal recht en in vennootschapsrecht. Van de ‘letter of intent’ over de ‘due diligence’ tot de mogelijke financieringsstructuren en eigenlijke overnameovereenkomsten met bijhorende management- of aandeelhoudersovereenkomsten, Antaxius Advocaten begeleidt u van A tot Z.

Wanneer een bedrijfsleider-vennoot van een kmo zijn onderneming wil overlaten, zal dit in het merendeel van de gevallen plaatsvinden middels een verkoop van aandelen of van het handelsfonds. De overdracht kan ook kaderen binnen een fusie, een management buy-out,… Advocaat Stefan Geluyckens: “Antaxius Advocaten begeleidt zowel kopers als verkopers bij het volledige overnameproces en de opmaak van de overnameovereenkomsten.”

Een goed idee is om voorafgaandelijk aan de overnameovereenkomst een ‘letter of intent’ op te stellen. Advocaat Marian Vanden Broeck: “Ook daarvoor is het aangewezen om een advocaat onder de arm te nemen. In een ‘letter of intent’ verklaren de partijen dat ze bereid zijn om naar een overname te streven mits er aan een aantal voorwaarden wordt vervuld, zoals het uitvoeren van een bevredigende due diligence, het bekomen van een financiering,… en vaak wordt daarin al een eerste bod vastgelegd.”

Stefan Geluyckens: “Voor de geïnteresseerde koper kunnen wij ook bepaalde aspecten van het ‘due diligence’-onderzoek uitvoeren. Een due diligence-onderzoek is erop gericht om een zo objectief mogelijk beeld van de onderneming te krijgen die wordt verkocht. Op die manier kunnen bepaalde risico’s worden ingeschaald en kan worden nagekeken of het bedrijf wel zo goed is als wat voorgespiegeld wordt door de verkoper. Zo bekijken we ondermeer hoe het bedrijf in het verleden met haar verplichtingen inzake belastingen is omgegaan. Dit alles kan zijn weerslag hebben op de vooropgestelde koopprijs die de verkoper voor zijn bedrijf wenst te ontvangen.”

Wanneer de koper en de verkoper tot een overeenkomst komen, maakt Antaxius Advocaten de overnameovereenkomst op. Indien nodig wordt ook de financieringsstructuur onder de loep genomen. Marian Vanden Broeck: “Bij overnames komt meer kijken dan het fiscale aspect. Vaak wordt aan de bedrijfsleider gevraagd om nog een tijdje te blijven verder werken, kwestie van de overgang voor de klanten geleidelijk aan te laten verlopen. Antaxius Advocaten maakt desgevallend een managementovereenkomst op. Ook  aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten waarbij aandeelhouders onderlinge afspraken maken over de wijze waarop de vennootschap zal worden bestuurd en de aandelen in de toekomst kunnen overgedragen worden, kunnen door ons kantoor worden opgemaakt.”

Ook na de overname is er vaak nog werk aan de winkel. Stefan Geluyckens: “Vaak zal de verkoper van een bedrijf een aanzienlijk bedrag ontvangen. Dit bedrag kan dan vervolgens het voorwerp uitmaken van schenkingen naar (klein)kinderen of kan gebruikt worden voor nieuwe investeringen. Onze fiscale achtergrond laat toe de ondernemer hierbij verder te begeleiden. In die zin, kunnen we een interessant totaalpakket aanbieden aan de cliënt.”  (NV)

Kaderstuk: 

Advocaten Frank Vandewalle, Marian Vanden Broeck en Erik Gevers richtten in 1995 een advocatenkantoor op dat in 2002 omgedoopt werd tot Antaxius Advocaten. Het kantoor telt vandaag zes partners, één of counsel-advocaat en twaalf medewerkers.

 

Antaxius is gespecialiseerd in Fiscaal recht – Directe belastingen – B.T.W. – Fiscale procedure – Rulings – Fiscale regularisaties – Successie- en registratierechten – Douane en accijnzen – Lokale en regionale belastingen – Vennootschapsrecht – Mergers en Acquisitions – Fiscaal, financieel en economisch strafrecht

Webdesign Desk02