“Wij focussen op het groeiproces van kandidaat en klant vanuit hun innerlijke ‘zijn’ en potentieel”

Nicole Verstrepen
HR
HR-CC

Elisabethlaan 3 bus 22
2600 Berchem

T 03 287 00 20
F 03 287 00 25

info@hrcc.be
www.hrcc.be

Inez Sencaut

“We focussen op het groeiproces van kandidaat en van klant, waarbij we vertrekken vanuit hun innerlijke potentieel, ‘zijn’ en kracht en we vullen uw HR-behoeftes in met oog voor discretie, ethiek en deontologie.” Dat is in een notendop de visie en de missie van het erkend wervings- en selectiebureau Human Resources Consulting Company (HR-CC).

HR-CC werd in 1990 opgericht door Chris Senecaut en wordt sinds 2001 verder  uitgebouwd door Inez Senecaut. Samen met haar kernteam van vijf medewerkers is Inez Senecaut actief in HR-consultancy: werving, selectie, search, assessment en coaching. Inez Senecaut: “HR-CC focust zich daarbij op het groeiproces van zowel kandidaat als van klant en zorgt hierin voor een belangrijke toegevoegde waarde. We zetten de mens centraal en kijken niet alleen naar zijn capaciteiten en zijn ervaring, maar ook naar zijn persoonlijkheid. Ik kan met fierheid zeggen dat we een flinke stap verder gaan dan de standaardaanpak. We durven out of the box kijken. Alleen zo kunnen we een gerichte toegevoegde waarde neerzetten en een kandidaat perfect inpassen in het gevraagde profiel, in het team van medewerkers en in de bedrijfscultuur en waarbij ook de kandidaat zelf zich goed en op zijn plaats voelt.”

Wie past op de lege stoel?

Naar de klanten toe engageert HR-CC zich om een duidelijk beeld te krijgen van het profiel dat moet ingevuld worden. Inez Senecaut: “We werken ons in het bedrijf, in de functie en in de markt van onze klant goed in, zodat we een duidelijk beeld krijgen van het gevraagde profiel en we perfect weten wie er op de lege stoel past. Op deze manier kunnen we gerichte zoekacties ondernemen. Elke kandidaat mag zich verwachten aan een diepte-interview en een grondige screening en testing, en de resultaten daarvan worden steeds met de kandidaat besproken. Naar onze klanten toe koppelen we terug over wat we in de markt vernemen. Rapporteren doen we steeds gedetailleerd en op een volmondige manier, met duidelijke informatie, zodat de klant niet alleen weet wat de bagage van de kandidaat is, maar ook hoe zijn beleving is en zijn identiteit.”

HR-CC richt zich vooral op middle management-, management- en directieprofielen en op een aantal expertenfuncties in een breedheid van sectoren, van kmo’s tot grote (inter)nationale organisaties. Inez Senecaut: “Economisch en vooral demografisch gezien leven we in een omgekeerde wereld waarbij (te) weinig actieven voor een groeiende groep inactieven moet zorgen. In dit kader is het belangrijk om een goede inschaling van de openstaande functie te maken, vlot te communiceren en snelle actie en interactie te ondernemen. HR-CC streeft er dan ook naar om met de klant een echt partnership aan te gaan waarbij samen naar een vlotte en snelle invulling van de vacature gestreefd wordt. Betrokkenheid, enthousiasme en engagement van beide partijen verstevigt immers de balans van kwaliteit en snelheid.”

De focus van HR-CC vinden we ook terug in het logo, dat een gestileerd mens voorstelt die veel groeipotentieel uitstraalt.

Kaderstuk: 

HR-CC is actief in de domeinen technics - sales - services - admin en HRM van experten tot senior management

Webdesign Desk02