Wat zijn de regels voor werken in gezinsverband?

Acerta
Ondernemen
Acerta

Acerta
Diestsepoort 1
3000 Leuven

In het kader van de internationale dag van het gezin, geeft Acerta een overzicht van de regels voor werken in gezinsverband.

Echtgenote

U kan hem/haar aangeven als:

  • Werknemer: uw partner zal zich moeten schikken naar dezelfde regels als de andere werknemers en hij of zij zal onderworpen worden aan uw gezag. Uw partner moet ook werken volgens een vast uurrooster, hij mag geen beslissingsrecht hebben binnen uw bedrijf. Bovendien is het wenselijk dat hij niet over aandelen in het bedrijf beschikt.
    Ook moet hij of zij een arbeidsovereenkomst ondertekenen, zich aansluiten bij de arbeidsongevallenverzekering, moet u een Dimona-aangifte doen...
  • Zelfstandige: uw partner moet over een RSZ-nummer beschikken, sociale bijdragen etc betalen, net als elke andere zelfstandige. Als echtgeno(o)t(e) kan u ook kiezen voor een voordeliger systeem, namelijk de helpers.

Kind

Enerzijds moet u uw kind aangeven binnen een bepaald juridisch kader. Anderzijds moet u aandachtig zijn voor het begrip kinderarbeid. U kan enkel minderjarigen vanaf 15 jaar die al 2 jaar in het secundair onderwijs zitten, aanwerven als loontrekkende werknemers. Studeert uw kind nog, dan kan u hem aan nemen als jobstudent. Zo vermindert u niet alleen de loonkosten op uw beroepsactiviteit, maar geniet uw kind ook van minder hoge loonlasten en dus een hoger nettosalaris. Vergeet dan zeker geen Dimona in te dienen en een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen voor uw kind aan de slag gaat.

Familielid

Vrijwilligerswerk wordt streng gereglementeerd en mag geen lucratief doel hebben. Het wordt dus nooit aanvaard voor commerciële vennootschappen (type bvba, nv, zelfstandige...), maar enkel voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals een vzw. Daarnaast mogen vrijwilligers geen enkele vorm van loon ontvangen, hoogstens een forfaitaire vergoeding van maximaal 33,36 euro per dag. De vrijwilliger en de organisatie moeten ook aan een aantal andere verplichtingen voldoen zoals een inschrijving bij een wetsverzekering, het afsluiten van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk...

 


Webdesign Desk02