29,7 % van zelfstandigen in Vlaams-Brabant ontevreden over werk-privé balans

Acerta2017
Persbericht

Brussel, 19 mei 2017 – In de provincie Vlaams-Brabant geven 29,7 % van de zelfstandigen aan ontevreden te zijn over hun werk-privé balans. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van hr-dienstverlener Acerta. Het aantal werkuren is de voornaamste reden van ontevredenheid. In de provincie Vlaams-Brabant werkt een zelfstandige in hoofdberoep gemiddeld 50 uren per week.

Acerta deed een bevraging bij Vlaams-Brabantse zelfstandigen om te onderzoeken of hun werk goed te combineren valt met privé-activiteiten. In deze provincie blijkt dat 29,7 % van de zelfstandigen ontevreden is met zijn huidige werk-privébalans. "We zien dat voor zelfstandigen de balans vooral niet in evenwicht is op privévlak", weet Katty Hombroux, Manager Starters & Zelfstandigen bij Acerta. "In Vlaams-Brabant is 30 % niet gelukkig met wat ze kunnen doen voor hun gezin (bijvoorbeeld samen uitgaan of helpen in het huishouden) of voor hun persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding). 18,2 % geeft aan ontevreden te zijn over realisaties op vlak van werk."

Tevredenheid neemt al af na eerste jaar
Vlaams-Brabantse zelfstandigen in hoofdberoep vertonen een groter enthousiasme gedurende het eerste jaar van hun activiteit, dan is slechts 14,8 % ontevreden. Dat aantal ontevredenen stijgt na het eerste jaar al naar 25 % ontevredenen en tussen vier en vijf jaar activiteit naar 40 %.
"Zelfstandigen die net gestart zijn, zijn blij dat ze de stap gezet hebben en zitten vol energie om hun business uit te bouwen", weet Katty Hombroux. "Het aantal ontevredenen stijgt naargelang het aantal werkjaren toeneemt. Tussen 6 en 10 jaar activiteit geeft 53,6 % van de zelfstandigen aan ontevreden te zijn."

Positieve invloed vorig statuut
Wie eerder al ervaring opdeed als werknemer is doorgaans meer tevreden over de werk-privé balans. Onder zelfstandigen die voorheen werkten onder een ander statuut is 28 % ontevreden, terwijl zelfstandigen die geen ervaring hebben onder een ander statuut in 39 % van de gevallen ontevreden is.

Slechte balans door te veel uren
De overgrote meerderheid van de zelfstandigen in de provincie Vlaams-Brabant klaagt het aantal werkuren aan als oorzaak van een scheefgetrokken werk-privébalans. 88,9 % van de zelfstandigen die ontevreden zijn over hun situatie, vinden dat ze te veel uren werken. 82,2 % is ontevreden over de hoeveelheid bijkomende administratie als zelfstandige. Op de derde plaats staan de onvoorspelbare situaties en uren waarmee een zelfstandige kampt. Hierover is 81,1 % ontevreden.

"Zelfstandigen in hoofdberoep in de provincie Vlaams-Brabant werken gemiddeld 50 uren per week – 55 uren met woon-werkverkeer inbegrepen - en dat is meteen de voornaamste reden van hun ontevredenheid.", zegt Katty Hombroux. "Mensen met een zelfstandige activiteit in bijberoep werken gemiddeld 44 uren in totaal – 52 uren met woon-werkverkeer inbegrepen. Daar komen voor de beide groepen nog eens extra uren bij voor werk gerelateerde activiteiten zoals evenementen bijwonen of vakliteratuur lezen."

Privésituatie ook invloed op tevredenheid
Aan de privézijde zijn voornamelijk de positie in het gezin en het aantal kinderen van invloed in de provincie Vlaams-Brabant. De tevredenheid daalt opvallend wanneer de zelfstandigen een eerste kind krijgen. Zelfstandigen zonder kinderen zijn in 21,9 % van de gevallen ontevreden. Na een eerste kind is dat meteen 35 %. Bij het tweede kind stijgt die tevredenheid weer even naar 33,3 %.
De mate waarin de zelfstandige bijdraagt aan het gezinsinkomen heeft ook invloed. De Vlaams-Brabantse

zelfstandigen zijn het meest tevreden indien ze in gelijke mate bijdragen met hun partner (25,6 % ontevredenheid). Het minst tevreden zijn ze dan weer wanneer hun partner meer bijdraagt. In dat geval is 41,3 % ontevreden.

Gevolgen: vermoeidheid en stress
Vermoeidheid is het meest voorkomende gevolg van ontevredenheid, gevolgd door stress op de tweede plaats. 81,1 % heeft last van vermoeidheid, 77,8 % ervaart stress. 43,3 % van de Vlaams-Brabantse zelfstandigen heeft last van fysieke problemen. 42,2 % heeft slaapproblemen.

89,5 % van de ontevreden zelfstandigen in deze provincie geeft aan dat ze moeten inboeten op lichamelijke activiteiten zoals sporten, wandelen of fietsen. 87,2 % is ontevreden over het feit dat ze moeten inboeten op gezinsactiviteiten en nog eens 84,9 % boet in op sociale activiteiten zoals afspreken met vrienden en uitgaan. Huishouden komt op de vierde plaats. 83,7 % van de ontevreden zelfstandigen boet hierop in.

Tussen de tevreden en de ontevreden zelfstandigen zijn er verschillen merkbaar in de activiteiten waarop ze inboeten. De tevreden zelfstandigen boeten net zoals hun ontevreden collega's als eerste in op lichamelijke activiteiten (57 %). Huishouden komt echter al op de tweede plaats bij tevreden zelfstandigen. 54,4 % boet in op huishoudelijke taken. Sociale activiteiten sneuvelen als derde in 53,9 % van de gevallen en op de vierde plaats staan gezinsactiviteiten waar 53,4 % van de tevredenen op inboet.

Sport en beweging zijn de voornaamste zaken waar ontevreden zelfstandigen meer tijd aan willen spenderen met 82,5 %. 81,3 % wil meer tijd spenderen aan sociale activiteiten en 80 % wil meer tijd spenderen aan gezinsactiviteiten.

Moeilijkheden met goede balans tussen werk en privé
De zelfstandige worstelt gedurende zijn hele loopbaan met het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Doorheen de carrière veroorzaken verschillende redenen die ontevredenheid. De zelfstandige kan wel aan een aantal belangrijke belemmeringen werken op verschillende niveaus. Katty Hombroux: "Voor veel zelfstandigen zijn de ontelbare paperassen en reglementeringen een groot struikelblok; de administratieve vereenvoudiging vanuit de overheden is al een hele tijd ingezet maar zal nog verder doorgedrukt worden de komende jaren. Dit kan de tevredenheid bij zelfstandigen alvast een pak verhogen."

Ondanks de bevindingen dat zelfstandigen gedurende de ganse loopbaan worstelen met hun balans tussen werk en privé blijft 56,2 % van de Vlaams-Brabantse zelfstandigen optimistisch over de toekomst. Zij schatten in dat hun werk-privé balans er beter zal uitzien dan vandaag.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Acerta – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@acerta.be

 

Webdesign Desk02