45,2% van starters onderschat administratie

Acerta2017
Persbericht

Brussel, 8 november 2017. Starters onderschatten de impact van administratie. Dat blijkt uit de eerste graadmeter Starters van het Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA. Bij 45,2% van de starters staat administratie in hun top 5 van grootste verrassing en 29,8% van de starters zet dat ook in hun top 5 van uitdagingen voor de toekomst. Een verklaring is dat slechts 57,6% van de starters in de graadmeter aangeeft voldoende voorbereid te zijn geweest om zijn/haar activiteit te lanceren.Begeleiding blijkt voor 1 op 5 de grootste hinderpaal

83,9% van de bevraagde starters is tevreden met de keuze voor een loopbaan als zelfstandige. 70% geeft aan dat ze met de informatie die ze vandaag hebben opnieuw de stap zouden zetten naar een zelfstandige loopbaan. Dat is de positieve conclusie uit de Graadmeter van ACERTA. Als ze iets anders zouden aanpakken dan is het hun voorbereiding: slechts 57,6% vindt dat hij/zij voldoende voorbereid aan de start kwam.

Administratie grootste verrassing na 1,5 jaar

45,2% van de zelfstandigen beschouwt de administratie als grootste verrassing sinds dat ze als met hun nieuwe statuut starten. Straf, want het is er wel een die makkelijk op te lossen is met begeleiding. Klanten die niet of te laat betalen is eveneens een grote verrassing bij starters. Els Schellens, Director Operations Starters & Zelfstandigen: "De administratieve last voor een zelfstandige mag niet worden onderschat. Al te vaak maken ze hiervan een verkeerde inschatting bij het opstarten van hun zaak. We willen hen zoveel als mogelijk voorbereiden op het feit dat die aspecten er ook nog bijkomen. Goed voorbereid aan de start staan is al half gewonnen."

Administratie ook grote uitdaging voor de toekomst

Dat klanten de eerste zorg zijn voor een jonge onderneming is logisch. Dat administratie een grote zorg blijft, is opvallender. Starters lijken niet de weg te vinden om hen te ondersteunen. Els Schellens: "Toch zou die hulp meteen ook een deel van zorg nummer 2 verlichten, want een goede administratieve begeleiding zorgt voor een betere balans met het privéleven en voor een betere gezondheid. Op alle facetten van het ondernemerschap degelijk voorbereid zijn, is cruciaal om succesvol te zijn."

1 op 5 starters ziet begeleiding als grootste hinderpaal

Het probleem van de administratie en een gezond evenwicht tussen werk en privé is eenvoudig op te lossen met begeleiding. Maar 'Begeleiding en advies door derden' staat helaas op nummer 1 van de hinderpalen die starters ervaren bij de voorbereiding en oprichting van hun onderneming. 21,4% van hen had daar problemen mee. Els Schellens: "Net zoals het tijd vraagt om een klantenportefeuille uit te bouwen, neemt het blijkbaar ook tijd om de juiste partijen te vinden om de business uit te bouwen. Starters ontbreekt het dikwijls nog aan een goed netwerk."

Financiering is de tweede grootste hinderpaal volgens de starters. En die is niet los te koppelen van van hinderpaal nummer 3, het vinden van een boekhouder. 13,1% van de starters ondervond daar blijkbaar problemen. Els Schellens: "Dat had ACERTA niet verwacht. De boekhouder is traditioneel de raadgever van de zelfstandige ondernemer voor advies zowel op fiscaal als op vennootschapsrechtelijk vlak, en dat niet enkel bij het starten van de activiteit, ook bij de verdere groei. Toch liet maar 76,8% zich begeleiden door een boekhouder. Nochtans, wie een boekhouder onder de arm neemt, heeft wel gelijk, zo blijkt. Want wie zich door een boekhouder laat begeleiden is tevredener: zonder is 23,3% ontevreden, met slechts 13,9%."

Nog een andere partner voor begeleiding is de bank: 28,6% van de starters ging daar te rade. En dat starters niet enkel de behoefte voelen om bij zakelijke partijen te rade te gaan, blijkt uit de steun gezocht bij de partner (49,2%), bij familie (41%) en bij vrienden (33,9%).

Wie de zelfstandige activiteit met medeoprichters opstart, is meer tevreden dan wie dat alleen doet, blijkt ook nog uit de Graadmeter Starters. Vooral in het eerste jaar speelt dat verschil: 45,7% zeer/uiterst tevreden tegenover 32,9%. 19,1% van de bevraagden startte zijn/haar zaak met één of meerdere medeoprichters.

Over het onderzoek
De graadmeter werd voor het eerst opgezet in juli 2017 om de vinger aan de pols te houden bij startende zelfstandigen aan de hand van een evaluatie van hun onderneming (hinderpalen, verrassingen, grootste uitdagingen etc. ) Het betreft een jaarlijkse bevraging bij startende zelfstandigen die begin 2016 hun loopbaan startten voor deze editie. De analyse gebeurde op basis een bevraging bij 630 respondenten.
Deze groep starters zal ook gedurende meerdere jaren gevolgd worden met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de leefwereld van een startende zelfstandige en hoe die evolueert naarmate de periode van zelfstandige activiteit ook toeneemt. De ultieme doelstelling is om zo een relevant beeld te kunnen vormen van de uitdagingen waar een zelfstandige/ondernemer de eerste jaren voor staat.

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E sylva.De.Craecker@ACERTA.be
Bepublic – Bert Bouserie
T +32 488 40 44 77
E bert@bepublic.be

Webdesign Desk02