82% van de zelfstandigen start om ‘eigen baas’ te zijn, 92% van hen slaagt daar ook in

Tine Lambrechts
Persbericht

De nummer één motivatie om zelfstandige te worden is om je eigen baas te zijn. Dat, zo bevestigen de zelfstandigen als ze erop terugblikken, hebben ze ook voor elkaar. Voor het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta evalueerden 1600 zelfstandigen hun verwachtingen van bij de start van hun zelfstandig zijn. Wat waren die verwachtingen en zijn ze ingelost?

Meer en meer mensen kiezen een carrière als zelfstandige. Sommigen beginnen hun actieve loopbaan meteen in het zelfstandigenstatuut, velen zetten de stap pas nadat ze enkele jaren in loondienst aan het werk zijn geweest. Waarom nemen ze die toch wel ingrijpende beslissing? Wat verwachten ze van die carrièremove? En kunnen ze daar achteraf met tevredenheid op terugkijken? Er zijn toch wel wat verschillen tussen verwachtingen en realiteit.

De Top 5 verwachtingen zelfstandig statuut

1. Eigen baas

2. Toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden

3. Controle balans werk-privé

4. Financiële redenen

5. Zelfontplooiing

yes, eigen baas!

In de top-5 van redenen om zelfstandig te worden, staat bij 81,7% 'eigen baas', bij 31,4% van de zelfstandigen die Acerta ondervroeg staat het zelfs op nummer één. En ze komen niet bedrogen uit. Als ze erop terugkijken vinden de meesten dat die verwachting ook is ingelost. Slechts 8% moet constateren dat dat niet gelukt is. Je eigen baas zijn is dus heel aanlokkelijk, dat vinden mannen zowel als vrouwen: bij de mannen zet 36% 'eigen baas' op nummer één, bij de vrouwen 27%.

Top 5 realiteit zelfstandig statuut

1. Waardering van klanten

2. Toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden

3. Eigen baas

4. Zelfontplooiing

5. Positieve bijdrage tot de maatschappij

Yes, dat doen wat je goed kan!

Het kunnen toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden is voor velen nog zo een belangrijke motivator om zelfstandig te worden. En ook die verwachting wordt grotendeels ingelost. Hoe hoger de scholing hoe belangrijker de inzet van kennis & vaardigheden wordt ingeschat. Van de zelfstandigen met een opleiding middelbaar zet 39,7% eigen baas op 1, bij zij die een master op zak hebben, is dat maar 24,9% en scoort 'toepassen van kennis' hoger.

Balans werk-privé kan beter

Eerder onderzoek van ACERTA toonde aan dat een derde van de zelfstandigen ontevreden was over zijn/haar balans werk-privé. Dit wordt opnieuw bevestigd in deze analyse: Minder bevredigend vergaat het de verwachtingen in verband met de controle over de balans werk-privé. Ook daar waren voor de zelfstandigen de verwachtingen hooggespannen toen ze eraan begonnen. 60% zet dat argument in hun top-5 van argumenten pro. Els Schellens, Director Starters & Zelfstandigen: "Maar helemaal tevreden kunnen ze daar toch niet over zijn, zo blijkt uit onze enquête. Van die 60% moet 24% concluderen dat privé en werk ook in het zelfstandigenstatuut niet in balans zijn. Enkel de financiële motivatie van bij de start scoort in de evaluatie nog slechter."

Voor het geld moet je het niet doen

En geld? Ja, ook dat is belangrijk, dat wordt niet ontkend. 58,5% gaf dit aan, het staat meestal op de derde of vierde plaats in de top-5. Mannen hechten meer waarde aan geld verdienen dan vrouwen: 65,6% versus 51,7%.

De waardering van klanten en eigen kennis & vaardigheden kunnen inzetten: deze verwachting scoren het hoogste. Van alle argumenten is het financiële uiteindelijk het argument waarvan zelfstandigen bekennen dat het hen het minst goed gelukt is. 28% concludeert dat ze niet tevreden kunnen zijn over de realisatie van hun financiële verwachtingen.

Over Acerta

Acerta is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij Acerta. Acerta wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is Acerta een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

Acerta telt meer dan 1310 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs Acerta's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met

Acerta– Sylva De Craecker

T +32 478 27 93 62

E Sylva.De.Craecker@acerta

Webdesign Desk02