BULKRAY, het eerste Belgische bedrijf met het "CO2 Neutral" label in de VVB-sector

Marc Lammens

In de toekomst zal er een CO2-neutrale mobiliteit ontstaan dankzij de zelfrijdende elektrische wagen. Het duurt echter nog enkele jaren voor we zover zijn. In de context van de huidige klimaat crisis, besloot BULKRAY daarom om pragmatisch en verantwoordelijk te werk te gaan door reeds nu, in 2017, CO2-neutraliteit te behalen in samenwerking met CO2logic.

In 2017 lanceerde BULKRAY een innovatief verhuursysteem van voertuigen met chauffeur op basis van drie kernbegrippen: high-end voertuigen, uitstekend opgeleide bestuurders, ook op vlak van veiligheid, en een CO2-impact die gemonitord en gecompenseerd wordt.

CO2-strategie: emissies meten om te kunnen verminderen, hier... en daar
Reeds vanaf het begin hecht BULKRAY een groot belang aan de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf. De toewijding aan het klimaat wordt omgezet in daden dankzij de implementatie van een CO2-strategie die bestaat uit het opvolgen van het brandstofverbruik en de werkelijke CO2-emissie van alle voertuigen. Vervolgens worden emissies vermindert dankzij ecorij opleidingen voor de bestuurders en het wagenpark geleidelijk te vernieuwen met minder vervuilende wagens.

CO2-emissie is de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering veroorzaken kosten aan de maatschappij. BULKRAY wil de kosten ten gevolge van zijn CO2-emissies niet aan de maatschappij doorgeven. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om de onvermijdbare CO2-emissies van zijn diensten te compenseren door Gold Standard gecertificeerde klimaatprojecten te ondersteunen die de CO2-emissie elders kunnen verminderen.

CO2-compensatiemechanisme
BULKRAY compenseert zijn onvermijdbare CO2-emissies door het "Saving Trees" project, dat efficiënte kookfornuizen verdeelt aan Oegandese gezinnen, te ondersteunen. Ongeveer 3 miljard mensen over de hele wereld koken met een klein rudimentair houtfornuis, dat bovendien gezinnen blootstelt aan schadelijke rook. Daarnaast is het verzamelen van hout een zeer tijdrovende bezigheid en onbewust dragen de gezinnen hiermee bij aan ontbossing en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dankzij dit project helpt BULKRAY niet alleen om CO2-emissies te verminderen, maar ook om de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

Gold Standard
Het "Saving Trees" klimaatproject is gecertificeerd volgens de Gold Standard (een label ontwikkeld door, onder meer, het WWF) dat het mogelijk maakt om vrijwilligersprojecten met betrekking tot klimaat mitigatie en adaptatie te financieren. Deze projecten zijn in essentie gericht op het verminderen van de CO2-emissie en zouden nooit mogelijk zijn geweest zonder het CO2logic compensatieprogramma. Binnen dit programma is BULKRAY een partner van CO2logic, daarom is er een onafhankelijke organisatie, Vinçotte, die de compensatie verifieert zodat het "CO2-neutral" label kan worden toegekend. BULKRAY wordt daarmee het eerste Belgische bedrijf dat het "CO2 Neutral" label verkrijgt in de VVB sector.

Opleiding van de bestuurders
Naast de eco-rijopleiding van zijn bestuurders, onderscheidt BULKRAY zich eveneens als het enige bedrijf in België dat high-end wagens aanbiedt die worden bestuurd door chauffeurs die grondig zijn opgeleid inzake veiligheid en verschillende (defensieve, preventieve en anticiperende) rijtechnieken beheersen. Klanten kunnen rekenen op een VIP behandeling van hun bestuurder die eveneens de veiligheidstechnieken kent om het risico op verkeersagressie en zogenaamde "sidewalk" –aanvallen te voorkomen.

De BULKRAY-bestuurders krijgen continue opleiding rond diverse verkeerssituaties en technieken: konvooi-rijden, hoe handelen in crisissituaties, inspecteren van voertuigen (o.a. om autobommen te detecteren).

Webdesign Desk02