Elmos genomineerd als Trends Gazelle en snelgroeiende onderneming

Elisah Van Den Heuvel
Persbericht

IT-specialist Elmos is genomineerd als Trends Gazelle en snel groeiende onderneming voor de provincie Antwerpen in de categorie grote ondernemingen. Trends Gazelle rangschikkt de snelst groeiende bedrijven. Het zet competitieve ondernemingen in de bloemetjes die het ondernemingsklimaat in hun streek positief beïnvloeden. Elmos wordt genomineerd omwille van zijn opmerkelijke groei. Basis van dit groeiverhaal is de sterke investering in zijn werknemers. Er zijn meer dan 200 IT-consultants aan de slag bij Elmos.

Naar jaarlijkse gewoonte promoveert het financieel-economisch weekblad Trends per provincie 200 snelgroeiende bedrijven tot Trends Gazellen. Slechts één van hen krijgt de titel van Trends Gazellen Ambassadeur in zijn regio en categorie. Elmos werd geselecteerd in de categorie grote bedrijven in de regio Antwerpen. Elmos is een IT-specialist die met meer dan 200 hoog gekwalificeerde consultants en klanten in de bank- en verzekeringssector, de dienstensector, de farmaceutische sector, de industrie, pers en media, productie tot telecommunicatie, retail, automotive en de overheid.

De lijst van de Trends Gazellen is de rangschikking van de snelste groeiers. De groei wordt bekeken over vijf jaar. Trends berekent de groei van drie variabelen: de omzet, het personeelsbestand en de cashflow, in absolute en procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op die deelrangschikkingen worden opgeteld, wat de eindscore oplevert. Een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, heeft eindscore 6, en staat bovenaan in de eindrangschikking. De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazelle noemen. De 75 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De 50 snelste groeiers bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen. De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, wordt winnaar of 'Ambassadeur'.

Het no-nonsensebeleid van Elmos leverde in 2017 een groei van 8,75% op ten opzichte van 2016. Het is het zevende opeenvolgende groeijaar van het bedrijf. Basis van de continue groei is de persoonlijke benadering die het bedrijf hanteert: "We willen duidelijk begrijpen voor welke IT-uitdagingen onze klanten vandaag en in de toekomst staan en doen er alles aan om hun ambities mee te realiseren. Daarom investeren we heel sterk in mensen. Onze consultants hebben de competenties om de brug te slaan tussen business en IT en om duurzame klantrelaties uit te bouwen", aldus Liesbeth Debruyn, CEO van Elmos.

De onderneming hecht daarbij veel belang aan retentiemanagement. "Onze mensen werken graag bij ons. We zorgen ervoor dat onze medewerkers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en een carrière uitbouwen waar iedereen beter van wordt", vertelt Liesbeth Debruyn. "De nominatie voor de Trends Gazellen is daarom ook een erkenning voor deze volgehouden investering in human capital."

Webdesign Desk02