Hoe topbedrijven als Proximus de poort openbreken naar duurzaam en energiebewust ondernemen

Marc Lammens
Persbericht
Antoine Geerinckx, Oprichter CO2Logic

Door Antoine Geerinckx, oprichter van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic

De klimaatsverandering gebeurt sneller dan verwacht. De uitstoot van CO2 kent geen grenzen en de maatschappelijke en economische gevolgen voor onze samenleving zijn wereldwijd voelbaar. We zullen met z'n allen de prijs betalen van de klimaatsverandering maar het zijn de armsten in ontwikkelingslanden die het zwaarst zullen worden getroffen.

Overheden zien zich dan ook genoodzaakt om een duurzame en meer energiebewuste beleidsvorming uit te stippelen. Na het Akkoord van Parijs en de klimaatconferentie in Marrakesh, stelden de Europese lidstaten en landen wereldwijd hun beleidsplannen op voor 2018 in aanloop naar 2020. Gelukkig wordt de impact hiervan op de bedrijfswereld merkbaar en ondernemen steeds meer bedrijven actie. Ze spelen open kaart over hun uitstoot en zetten stappen naar CO2-neutraliteit.

Waarom CO2-neutraliteit?
CO2-neutraliteit brengt meer voor bedrijven dan alleen een groen imago. Enerzijds zijn er een ecologisch en economisch aspect. Het berekenen van de CO2-uitstoot maakt het voor ondernemingen eenvoudiger om hun impact op het milieu te beperken en een geoptimaliseerd energiebeleid uit te werken en dus kosten te besparen.

Anderzijds dwingt de talent hunt bedrijven om zich te profileren als duurzame ondernemingen, want in de afweging van aanbiedingen bij belofte- en talentvolle sollicitanten, heeft de 'groenste' onderneming steevast dat stapje voor. Dit geldt ook voor hun profilering naar investeerders en klanten toe. Bovendien tonen cijfers van het CDP aan dat bewuste bedrijven nu eenmaal performanter zijn over lange termijn.

Proximus draagt 'CO2 Neutral'-label
Met het 'CO2 Neutral'-label willen het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2Logic en onafhankelijke auditor Vinçotte erkenning geven aan bedrijven die maatregelen treffen om hun CO2-uitstoot te reduceren en compenseren en zo de impact ervan niet doorschuiven naar de maatschappij.

Eerder dit voorjaar werd dit label toegekend aan Proximus, dat zo in de voetsporen treedt van CO2-neutrale bedrijven als Lotus Bakeries, Interparking, Degroof Petercam, Spadel en Le Pain Quotidien ... De telecomreus leverde de afgelopen jaren tal van inspanningen voor het verminderen van zijn CO2-uitstoot, zowel de directe uitstoot van zijn activiteiten (wagenpark, verwarming van de gebouwen ...) als de indirecte uitstoot veroorzaakt door o.a. woon-werkverkeer, zakenreizen en het energieverbruik van decoders en modems.

Klimaatproject Benin
De CO2-uitstoot die Proximus nog niet kan reduceren, wordt gecompenseerd door internationale projecten tegen de opwarming van het klimaat te steunen. Een van die projecten is TEG STOVE in Benin, een meerjarig programma dat gezinnen wil voorzien van goedkope, betrouwbare en duurzame energie met behulp van energieperformante ovens en zonnecellen. Zo kunnen ze besparen op brandhout, krijgen ze toegang tot elektriciteit, lopen ze minder risico op ziekten aan de luchtwegen en daalt bovendien de ontbossing.

Maar Proximus wil zijn inspanningen voor het milieu blijven voortzetten en opdrijven. Na het behalen van de 70% CO2-uitstootreductiedoelstelling in 2015, is de nieuwe doelstelling een extra daling van 30% tegen 2025. Op langere termijn wil Proximus ook meer grip krijgen op de vermindering van zijn indirecte uitstoot en deze tegen 2040 met 50% verminderen.

Voorbeeldfunctie
Het nieuws dat Proximus zich vandaag een van de allereerste klimaatneutrale BEL 20-bedrijven mag noemen, is echter niet te onderschatten. CO2-neutraliteit draait namelijk om meer dan alleen ecologische en economische voordelen voor zij die zich hiervoor inzetten. Even cruciaal is de voorbeeldfunctie die gepaard gaat met het dragen van dit label. Dit geldt eens zo zeer voor onze grootste ondernemingen. Zij dragen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben de middelen om als voorbeeld voor anderen het voortouw te nemen en de poort naar CO2-neutraliteit verder open te breken op de weg naar duurzaam en energiebewust ondernemen. 

Webdesign Desk02