Inkomen zelfstandige gaat van carrièrestart tot finish minstens maal drie

Acerta2017
Persbericht

In Antwerpen blijft de inkomenskloof tussen m/v wel meer dan 20 %

Antwerpen, 22 januari 2018. Wanneer we kijken naar het netto jaarinkomen van zelfstandigen in Vlaanderen en in België, scoort Antwerpen traditioneel hoog, met resultaten net onder Vlaams-Brabant. Maar terwijl we voor België de laatste vijf jaar een gemiddelde stijging van de inkomens noteren van 10,6 %, moeten we voor Antwerpen vaststellen dat de stijging maar 9,7 % is, waarmee Antwerpen dus wat achterblijft. En waar elders de vrouwelijke zelfstandigen een inhaalbeweging doen tegenover hun mannelijke collega's, is dat voor Antwerpen ook niet het geval. Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280 000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA onder de loep nam.

Netto-inkomen zelfstandige vrouwen in Antwerpen blijft hangen op -20 % vs. de mannen

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen in België verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: gemiddeld 28 123 euro per jaar tegenover 34 424 euro; dat is 18 % minder. Opvallend is dat typische beroepen van vrouwelijke zelfstandigen nog sterker stijgen dan gemiddeld.

Iris Carsau, regio-manager van Acerta Starters & Zelfstandigen: "Vrouwelijke zelfstandigen zijn een inhaalbeweging aan het maken. We zien in onze cijfers niet alleen dat steeds meer vrouwen de stap zetten naar ondernemerschap maar ook dat van beroepen waarvoor (steeds meer) vrouwen kiezen – zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts - het jaarinkomen sterker stijgt dan gemiddeld."

Maar waar algemeen de kloof m/v kleiner wordt, is dat in Antwerpen niet het geval. Daar vergrootte de 'gap' de laatste 5 jaar zelfs nog. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep in Antwerpen lag in 2015 op € 27 522, tegenover € 35 125 voor hun mannelijke zelfstandige collega's. Dat is 21,6 % lager en daarmee doet Antwerpen in 2015 zelfs minder goed dan in 2011, toen het verschil -21,07 % was.

Oudere zelfstandige ziet loon stijgen minstens maal drie

De cijfers van ACERTA over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie (53-62 jaar) meer dan drie keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): bij zelfstandigen in Antwerpen is dat voor 2015 € 38 341 tegenover € 11 815. Iris Carsau: "Eén van de verklaringen voor de loonkloof tussen startende en oudere zelfstandigen is dat starters (zeker in vrije beroepen) zwaar moeten investeren in materiaal, hetgeen de inkomsten sterk doet dalen in de startfase. Een andere trigger zijn de jaren: zelfstandigen bouwen hun klantenportefeuille geleidelijk op. Een beginnende zelfstandige kan het dus wel moeilijk hebben, maar wie volhoudt mag uitkijken naar betere tijden".

Met 9,7 % stijging van het netto beroepsinkomen doet Antwerpen minder goed dan het nationale gemiddelde

Natuurlijk, het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. De gemiddelden voor heel België tonen een stijging van € 29 477 in 2011, naar € 32 614 in 2015 voor een hoofdberoeper of een stijging van 10,6 %. Met een stijging van € 30 057 naar € 32 966 zet Antwerpen een stijging van 9,7 % neer. Iris Carsau legt uit: "Met 'inkomen' bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen. De stijging linken we aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, en het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd."

Definitie inkomen
Met inkomen bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen.

Over het onderzoek
De analyse gebeurde op basis van de netto belastbare inkomens van 280.000 zelfstandigen. De dataset dateert van de periode tussen 2011 en 2015. Het netto belastbaar beroepsinkomen is het bruto beroepsinkomen verminderd met onkosten en de betaalde sociale bijdragen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

Webdesign Desk02