Konica Minolta in de bovenste één procent leveranciers in de wereldwijde ecoVadis-waardering

Konica Minolta
Persbericht
ecoVadis "Gold"-waardering

Met de 'Gold'-waardering behaalt Konica Minolta Inc. de hoogst mogelijke onderscheiding in de wereldwijde ecoVadis-duurzaamheidsbeoordeling. Deze uitzonderlijk hoge waardering is het resultaat van Konica Minolta's continue aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Het is tegelijk een aanmoediging en erkenning van buitenaf voor de onderneming op haar weg naar het met tachtig procent verlagen van de CO2-emissies van al haar producten over hun gehele levensduur vóór het jaar 2050 vergeleken met het niveau van 2005.

Doordat ondernemingen zich steeds sterker bewust worden van hun wereldwijde verantwoordelijkheid, is het in de moderne zakenwereld een nog sterker pluspunt als men milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemingsgedrag met bewijzen kan ondersteunen. Ondernemingen kijken niet alleen naar hun eigen duurzaamheid, maar betrekken hierbij ook hun partners in de leveringsketen. Het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuvriendelijkheid voor het inkoopbeleid en bij het selecteren van leveranciers wordt daardoor steeds groter. Op deze manier worden waarderingen, zoals het ecoVadis-duurzaamheidsrapport voor leveranciers, een belangrijk en betrouwbaar hulpmiddel om op te nemen in hun leveranciersselectieproces.

Konica Minolta in de top van duurzame bedrijven

Met de nieuwste ecoVadis-waardering onderstreept Konica Minolta zijn rol als uitzonderlijke wereldwijde speler in maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dit is de tweede achtereenvolgende 'Gold'-waardering voor Konica Minolta. Met dit resultaat staat de onderneming in de bovenste één procent voor duurzaam presteren en in de bovenste drie procent van leveranciers in de categorie van fabrikanten van computers en randapparatuur. Konica Minolta presteerde met name goed op de gebieden duurzaam inkoopbeleid, arbeidsomstandigheden en milieu.

Xavier Biermez, Managing Director bij Konica Minolta Business Solutions in België en Nederland, is trots op deze resultaten: "We zijn heel vereerd dat onze inspanningen om met onze bedrijfsactiviteiten een bijdrage aan de maatschappij te leveren, zijn erkend en beloond met de 'Gold'-ecoVadis-waardering. Dit is voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn. En nog belangrijker, we verminderen niet alleen onze eigen CO2-emissies, maar ondersteunen zelfs onze zakelijke partners en andere bedrijven om hun CO2-emissies terug te dringen, met behulp van de door ons verworven expertise."

Over het ecoVadis-duurzaamheidsrapport

ecoVadis beoordeelt wereldwijd ondernemingen en organisaties voor wat betreft hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen die erin slagen de hoogste scores te bereiken in deze metingen – waaronder dus Konica Minolta – krijgen de waardering 'Gold'. De waarderingsprocedure is gebaseerd op scorekaarten voor elke deelnemende onderneming, die zich uitstrekken over 21 mvo-indicatoren, 150 goederen en 110 landen. Deze evaluatie-omgeving is gebaseerd op het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de VN en ISO 26000, die betrekking hebben op de categorieën milieu, sociaal en ethisch gedrag en leveringsketen.

 

Webdesign Desk02