Konica Minolta staat voor het tweede achtereenvolgende jaar bovenaan in de CDP Climate A-lijst

Konica Minolta
Persbericht
Konica Minolta staat voor het tweede achtereenvolgende jaar bovenaan in de CDP Climate A-lijst

Konica Minolta is voor de tweede keer op rij door CDP (Carbon Disclosure Project) bovenaan de Climate A-lijst gezet. CDP is een internationale non-profit organisatie die met verschillende activiteiten helpt om tot een duurzame economie te komen.

Op de Climate A-lijst staan bedrijven die gezien worden als wereldwijd toonaangevend vanwege de acties en strategieën die zij ontwikkelen als reactie op de klimaatverandering. Uit meer dan 6.200 bedrijven over de hele wereld die door CDP zijn geënquêteerd, zijn 112 bedrijven geselecteerd voor de Climate A-lijst van dit jaar. Konica Minolta gelooft dat het bedrijf de opname in de Climate A-lijst te danken heeft aan de manier waarop Konica Minolta omgaat met klimaatverandering en de openheid over de informatie over zijn manier van werken.

"Het realiseren van een duurzame wereld voor de huidige en toekomstige generaties staat centraal in onze bedrijfsfilosofie. Konica Minolta richt zich bij al zijn bedrijfsprocessen op het terugdringen van zijn milieu-effecten – van de productontwikkeling tot de inkoop, productie, distributie, verkoop en service, inzameling en recycling", aldus Xavier Biermez, Managing Director bij Konica Minolta Business Solutions Belgium & The Netherlands.

Daarom heeft Konica Minolta ambitieuze doelen gesteld voor de reductie van CO₂-emissie gedurende de levenscyclus van een product, vergeleken met de niveaus van het jaar 2005:

• 2016: 40 procent
• 2030: 60 procent
• 2050: 80 procent

"Deze doelstellingen zijn vastgelegd in onze 'Eco Vision 2050'. We zijn heel trots dat we onze doelstelling voor 2016 hebben overtroffen met een CO2-reductie van 49 procent", gaat Xavier Biermez verder. De doelstelling voor 2030 is dit jaar in maart goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi is in 2015 gezamenlijk opgericht door CDP, Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature, om op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde doelen (SBT's) te bereiken die de emissie van broeikasgassen moeten terugdringen en daardoor de opwarming van de aarde beperken tot minder dan 2 °C in vergelijking met temperaturen van voor het industriële tijdperk.

Meer informatie over de initiatieven van Konica Minolta op milieugebied kunt u hier vinden: www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/sustainability.html

Over CDP
CDP is een internationale non-profit organisatie die als enige over een mondiaal systeem beschikt waarmee bedrijven en steden vitale milieu-informatie kunnen meten, aan het licht brengen, beheren en delen. CDP werkt met marktpartijen, waaronder 803 institutionele beleggers met portefeuilles van 100 biljoen USD, om bedrijven te stimuleren om hun effecten op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen aan het licht te brengen en maatregelen te treffen om deze effecten terug te dringen.

Webdesign Desk02