Mechelen erkend toeristisch centrum, wat betekent dat voor werkgevers?

Acerta2017
Persbericht

Werknemers kunnen voortaan bepaalde zondagen werken.

Mechelen, 27 oktober 2017 – Werknemers doen werken op zondag is in principe verboden. Op dat verbod bestaan evenwel tal van uitzonderingen. Zo kunnen kleinhandelszaken en kapsalons gevestigd in een erkend toeristisch centrum op bepaalde zondagen toch werknemers laten werken. Sinds de erkenning van de stad Mechelen als toeristisch centrum, is dat ook hier het geval. Annelies Bries, juridisch adviseur bij ACERTA, zet enkele kernvragen voor de werkgevers op een rij.

Welke werkgevers zijn betrokken?
Concreet voor de stad Mechelen is het zo: het deel van de stad dat binnen de vesten ligt, aangevuld met de straten rondom het station van Mechelen, werd erkend als toeristisch centrum. Het gevolg: werkgevers die daar een kleinhandelszaak of een kapperszaak uitbaten, mogen ook op zondagen open zijn en kunnen hun werknemers die zondagen dus laten werken.

Op welke zondagen werken?
Zelfs in een erkend toeristisch centrum geldt de uitzondering op zondagwerk niet voor alle zondagen. Wel voor deze:
- zondagen vanaf 1 mei tot 30 september;
- zondagen tijdens de Kerst- en Paasvakantie;
- buiten deze periodes ten hoogste 13 zondagen per kalenderjaar. De aanleiding kan zijn:
- een toevloed van toeristen omwille van een bezienswaardige of bekende culturele, historische of religieuze plaats of van natuurschoon;
- manifestaties (onder meer salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties).

Wat met zondag sluitingsdag?
Naast het Ministerieel besluit dat een stad of gemeente als toeristisch centrum erkent en werkgevers daarmee de mogelijkheid geeft om hun werknemers op zondag te laten werken, is er natuurlijk ook de wetgeving die een wekelijkse rustdag oplegt op zondag. Om die twee correct met elkaar te verzoenen, moet de werkgever rekening houden met de regels omtrent inhaalrust, eventueel overloon en eventuele aanpassingen van het arbeidsreglement. Hoe dan ook gebeurt het invoeren van zondagwerk idealiter in overleg en in een goede verstandhouding met het personeel.

Hoe wordt een plaats erkend toeristisch centrum?
De Belgische badsteden genieten vanzelf de erkenning van toeristisch centrum. Voor andere steden en gemeenten moet de vraag om als toeristisch centrum te worden erkend komen van de stad of gemeente zelf. De erkenning gebeurt dan - al dan niet - door de Minister van Werk. Het moet hoe dan ook gaan over een plaats waar het toerisme van essentieel belang is voor de economie, door bezienswaardigheden, natuurschoon, enz. Er moet ook een toeristische dienst zijn die wordt gesubsidieerd door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme.
Mechelen voldoet aan al deze criteria en is dus voortaan erkend toeristisch centrum. Proficiat!

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

Webdesign Desk02