Meer dan de helft van de familiebedrijven verandert binnen 5 jaar van eigenaar

Tine Lambrechts
Persbericht

Ongeveer twee Belgische ondernemingen op drie zijn familiebedrijven. Ze zijn lokaal sterk verankerd en spelen een sleutelrol voor onze economie. Maar veel van die familiebedrijven werden opgericht na WO II en meer dan de helft denkt in de loop van de volgende vijf jaar de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Het is precies bij die overdracht aan de volgende generatie dat het schoentje wringt. Soms loopt het zelfs zo fout dat een heel levenswerk op het spel wordt gezet. Om de familiebedrijfsleiders te helpen dit kantelmoment tijdig en in alle rust voor te bereiden, en hen door het hele complexe en delicate overdrachtsproces te loodsen, heeft Belfius voor hen een begeleidingsservice op maat ontwikkeld.

Veel Belgische familiebedrijven zijn met de jaren uitgegroeid tot grote ondernemingen die talrijke banen scheppen en een hoge toegevoegde waarde leveren voor een hele streek. De oprichters – of soms zelfs hun kinderen – zijn intussen al 60 of 70 jaar en de problematiek van hun opvolging is niet meer zo ver af: gaan ze de fakkel doorgeven aan de volgende generatie, of een overnemer zoeken en de onderneming verkopen? In beide gevallen doet de overdracht veel vragen rijzen: "Zijn mijn (schoon)kinderen er klaar voor en hebben ze wel zin in een aflossing van de wacht?" , "Is het raadzaam hen het bedrijf te verkopen of overweeg ik best een schenking?" , "Hoe vermijd ik dat de kinderen die zich niet geroepen voelen om de leiding te nemen, worden benadeeld?" , "Is een verkoop financieel houdbaar?" en "Hoeveel is mijn bedrijf eigenlijk waard?" , "Ben ik echt bereid mijn zaak op te geven?", "Zal ik na de overdracht nog een rol van enige betekenis kunnen spelen ?". Enz.

Naar schatting verwacht meer dan de helft van de familiebedrijfsleiders een overdracht in de loop van de komende vijf jaar, maar paradoxaal genoeg geeft 40% van hen toe nog geen begin gemaakt te hebben met de selectie en de voorbereiding van het toekomstige management. Een ideaal moment daarvoor bestaat niet, maar het is wel belangrijk er op tijd mee te beginnen, o.m. om te vermijden dat gezondheidsproblemen of bepaalde omstandigheden zouden leiden tot overhaaste beslissingen die nadelig kunnen zijn voor de volgende generatie(s) of voor het bedrijf.

Een geslaagde overdracht vraagt jaren grondige voorbereiding en een professionele aanpak om de continuïteit van de onderneming te verzekeren en tegelijk tegemoet te komen aan de wensen en zorgen van de huidige en toekomstige bedrijfsleiders. Daarom heeft Belfius een globale, geïntegreerde begeleidingsservice op maat ontwikkeld. Die moet de familiebedrijfsleiders van a tot z door dat proces loodsen.

Waardering van het familiebedrijf, zowel roerende als onroerende activa, optimalisering van de structuren, risicoanalyses, hulp bij het selecteren en opleiden van de toekomstige bedrijfsleiders, ... alle aspecten komen aan bod, ook het privégedeelte van de overdracht, met o.a. het opmaken van een vermogensinventaris, aanbevelingen op het vlak van successieplanning en eventueel het opstellen van een duidelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders, om onnodige spanningen achteraf te vermijden.

Niet over één nacht ijs gaan

De praktijk leert dat er tussen het moment dat men begint na te denken over zijn opvolging en de definitieve overdracht van de onderneming, 6 maanden tot zelfs 10 jaar kunnen verlopen. Dat geeft bedrijfsleiders de nodige tijd en marge om alle aspecten van de overdracht in alle gemoedsrust voor te bereiden.

Johan Baetens, hoofd Wealth Analysis & Planning bij Belfius: "Soms zijn de kinderen bereid de fakkel over te nemen, maar hebben de ouders iets anders in gedachten. In andere gevallen is de jonge generatie helemaal niet geïnteresseerd in de onderneming. Of de bedrijfsleider vindt dat de zaak overlaten aan zijn kinderen geen cadeau is en verkiest ze te verkopen aan een derde. Welke beslissing hij ook neemt, Belfius wil de continuïteit van de onderneming verzekeren, zodat de overlater met een gerust gemoed een volgende levensfase kan inzetten".

Enkele cijfers

  • In Belgie zijn ongeveer 2 ondernemingen op 3 familiebedrijven.
  • Meer dan de helft van de familibedrijfsleiders verwacht een overdracht binnen de 5 jaar.
  • Ondanks de perspectieven zegt meer dan 40% van hen dat ze nog niet begonnen zijn met het selecteren of voorbereiden van het toekomstige management.
  • In iets meer dan de helft van de gevallen verwacht men een overdracht binnen de familie.

Bronnen: Antwerp Management School en Universiteit Hasselt

Voor meer info:

https://www.belfius.be/corporate/NL/Themas/OverdrachtVanOndernemingen/index.aspx

https://www.belfius.be/common/nl/multimedia/mmdownloadablefile/newsletters/iirb/iirb14-overdracht.pdf

 

Webdesign Desk02