Overzicht van Europese small- en midcaps in 2017

Comfi and Publishing
Persbericht

De erosie van het Europese beurslandschap wordt bewaarheid

Voor het derde opeenvolgende jaar analyseren La Financière de l'Echiquier (LFDE) en het onderzoeksinstituut MiddleNext de grote trends en de dynamiek van het Europese beurslandschap en de belangen die daarbij op het spel staan, met name voor wat betreft de Europese small- en midcaps (kleine en middelgrote ondernemingen).

De editie van 2017 bevestigt de langetermijntrends die al een aantal jaren zichtbaar zijn

• De mid- en smallcapsegmenten leveren duidelijk een hoger economisch en beursrendement op dan largecaps, en het lagere volatiliteitsniveau van small/midcaps ten opzichte van largecaps tekent zich jaar na jaar duidelijker af.
• Na een onderbreking van twee jaar daalt het aantal beursgenoteerde bedrijven weer: tussen 2007 en 2016 zijn er meer dan 851 bedrijven van de beurs verdwenen
• Met name het aantal smallcaps blijft dalen -20% in de voorbije tien jaar, een verontrustende vaststelling voor de toekomst van het volledige beurslandschap
• De waargenomen trends op mondiaal niveau zijn terug te vinden in de meeste Europese landen, met name in de grootste landen: het beleggingsuniversum in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verarmt bij gebrek aan vernieuwing van de basis
• Lokale initiatieven tonen aan dat er maatregelen genomen kunnen worden om de kleinste beurskapitalisaties te ondersteunen. Eén land vervult een voorbeeldfunctie: in Zweden is het aantal bedrijven in de periode 2006-2016 met 74% gestegen.
• Door de inwerkingtreding van de MiFID 2-richtlijn zullen de kapitaalstromen zich wellicht nog meer gaan concentreren op een beperkt aantal internationale spelers.

De erosievan de Europese beurs door de daling van het aantal smallcaps is zorgwekkend en dient serieus te worden genomen. Er zijn tal van oplossingen mogelijk, zoals het succes van verschillende lokale initiatieven bewijst: Zweden of Italië bijvoorbeeld zijn erg creatief te werk gegaan om spaargeld beter naar de lokale economie te doen vloeien. Meer in het algemeen zou de ontwikkeling van een Europees reglementair en fiscaal kader specifiek voor beleggingen in beursgenoteerde bedrijven positief zijn, zowel voor beleggers als voor het Europese beurslandschap in zijn geheel", benadrukt Didier Le Menestrel, algemeen directeur van Financière de l'Echiquier

"Het voornaamste gevolg van de inwerkingtreding van MiFID 2 zal zijn dat het onderzoek naar smallcaps er aanzienlijk op achteruitzouden kunnen gaan, wat het economisch model van onze lokale beursgenoteerde ondernemingen in gevaar zou brengen. Bij gebrek aan onderzoek naar die bedrijven zal de markt nog sneller afnemen , aldus Caroline Weber, algemeen directeur van MiddleNext. Het voortbestaan van jonge, veelbelovende Franse ondernemingen staat op het spel, en daarmee de toekomst van het ecosysteem in zijn geheel. Het is dan ook van cruciaal belang de regelgeving te stabiliseren en in hun voordeel om te buigen."

* * *

Het volledige onderzoek, met daarin o.a. een focus op de Benelux (pagina's 48-50) vindt u hier : http://d3pa6e3bj2gnh2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/07/21153536/Panorama_2017-eng-3-site.pdf

 

Webdesign Desk02