Vlaams-Brabantse zelfstandigen bij de beste verdieners

Acerta2017
Persbericht

Vrouwen blijven hangen op -16% vs. de mannen

Leuven, 18 januari 2017. Zelfstandigen in Vlaams-Brabant hebben het hoogste gemiddelde netto jaarinkomen van alle Vlaamse zelfstandigen. Toch verdient een vrouwelijke zelfstandige in Vlaams-Brabant nog altijd minder dan haar mannelijke collega in gelijk welke Belgische provincie. Het verschil blijft hangen op -16% als we alleen binnen Vlaams-Brabant vergelijken. Maar vrouw of man, een beginnende zelfstandige die doorbijt wordt beloond: het inkomen van de oudste is makkelijk drie keer, in Vlaams-Brabant zelfs vier keer zo hoog als dat van de jongste zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280.000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA onder de loep nam.

Netto beroepsinkomen Brabant hoogste en stijgend met net geen 11%
Natuurlijk, het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen in Vlaams-Brabant is het hoogste van Vlaanderen en na Waals-Brabant het tweede hoogste van ons land. Een andere conclusie is dat het jaarinkomen van zelfstandigen stijgt. Voor België ging het de laatste vijf jaar 10,6% omhoog, het klassieke hoge inkomen van Vlaams-Brabant ging er zelfs met 10,9% op vooruit, van € 31.447 in 2011, naar € 34.881 in 2015 voor een hoofdberoeper. Katty Hombroux, regio-manager van ACERTA Starters & Zelfstandigen legt uit: "Met 'inkomen' bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen. De stijging linken we aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, waardoor het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd."

Vrouw verdient nog altijd 16% minder dan de zelfstandige man
De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: in Vlaams-Brabant gemiddeld 30.773 euro per jaar tegenover 36.675 euro voor de mannen; dat is gemiddeld 16% minder, wat iets beter is dan het gemiddelde percentageverschil voor België (18,3%). In Vlaams-Brabant stijgen de jaarinkomens voor mannen en vrouwen wel nagenoeg gelijk (11%) en zo blijft de kloof tussen m en v ook nagenoeg dezelfde, terwijl ze elders kleiner wordt. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep in België steeg de laatste 5 jaar met 11,7%, bij de mannelijke zelfstandige 10,8%. Opvallend is dat beroepen waar vrouwelijke zelfstandigen vaak voor kiezen nog sterker stijgen dan gemiddeld.
Katty Hombroux, directeur Starters & Zelfstandigen bij ACERTA: "Vrouwelijke zelfstandigen zijn een inhaalbeweging aan het maken. We zien in onze cijfers niet alleen dat steeds meer vrouwen de stap zetten naar ondernemerschap maar ook dat van beroepen waarvoor (steeds meer) vrouwen kiezen – zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts - het jaarinkomen sterker stijgt dan gemiddeld."

Oudere zelfstandige in Vlaams-Brabant verdient vier keer zoveel als jongste
De cijfers van ACERTA over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie ruim drie keer zoveel verdient als de jongste categorie en in Vlaams-Brabant is dat zelfs vier keer zoveel: mannelijke zelfstandigen tussen 53 en 62 jaar in Vlaams-Brabant verdienen gemiddeld € 40.727 tegenover de -22-jarige € 10.270. Katty Hombroux: "Een van de verklaringen voor de loonkloof tussen startende en oudere zelfstandigen is dat starters (zeker in vrije beroepen) zwaar moeten investeren in materiaal, hetgeen de inkomsten sterk doet dalen in de startfase. Een andere trigger zijn de jaren: zelfstandigen bouwen hun klantenportefeuille geleidelijk op. Een beginnende zelfstandige kan het dus wel moeilijk hebben, maar wie volhoudt mag uitkijken naar betere tijden".

Definitie inkomen
Met inkomen bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen.

Over het onderzoek
De analyse gebeurde op basis van de netto belastbare inkomens van 280.000 zelfstandigen. De dataset dateert van de periode tussen 2011 en 2015. Het netto belastbaar beroepsinkomen is het bruto beroepsinkomen verminderd met onkosten en de betaalde sociale bijdragen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

 

Webdesign Desk02