Wat doet u voor uw 45-plussers?

Thibault Hendrikx (Attentia)
Persbericht

Dat we langer zullen moeten werken, weten we ondertussen allemaal. De Belgische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage activiteitsgraad bij oudere werknemers. Nochtans is het noodzakelijk om ook deze doelgroep aan het werk te houden. Niet alleen maatschappelijk om de pensioenen betaalbaar te houden, maar ook om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.
Werkgevers hebben een belangrijke rol te vervullen in het aanbieden en organiseren van 'werkbaar werk'. Met de komst van cao 104 in 2013, moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan "oudere werknemers" opstellen. Het doel daarvan is om medewerkers van 45 jaar en ouder flexibel, wendbaar, vitaal én gemotiveerd te houden. Volgens HR- en Well-beingexpert Attentia hoeft deze maatregel niet per se de zoveelste administratieve last te zijn. Volgens Attentia is het net een opportuniteit om uw HR- en Well-being beleid te optimaliseren én uw oudere medewerkers gemotiveerd te houden.
Lees hier meer: www.attentia.be/goldies

www.attentia.be

Webdesign Desk02