Advocaten werken steeds meer samen met specialisten

Nicole Verstrepen
Advocaten
Fred Niemans
Greenfield Advocaten
Sofie Papen
Atrius Advocaten
Thomas Niclaes
Blienberg Advocaten
Virginie Tombeur
Greenfield Advocaten
Wim Herreman 
Antaxius Advocaten

kmo-insider bracht onlangs een aantal advocaten rond de tafel om van gedachten te wisselen over het beroep, het toekomstperspectief ervan en de uitdagingen waaraan het hoofd moet worden geboden. Vanzelfsprekend peilde kmo-insider ook naar nuttige tips voor zijn lezers.

Bij de voorstelling van de deelnemers kwam alvast naar voor dat advocaten steeds meer samenwerken, met concullega's, maar ook met specialisten uit andere sectoren.

Sofie Papen: Atrius Advocaten, gevestigd in Herentals, telt tien advocaten en vier bedienden. Wij focussen op drie takken. In eerste instantie werken wij voor kmo's (vennootschapsrecht, handelsrecht, sociaalrecht,...) Daarnaast zijn we actief in onroerend goed en bouwzaken (bouwgeschillen, koop, huur en mede-eigendom) en een derde pijler is het verzekeringsrecht (brandschade, lichamelijke schade, verkeerszaken,...).
Thomas Niclaes: Blienberg Advocaten richt zich quasi uitsluitend op kmo's en zelfstandigen, met een focus op handelsrecht, financiële moeilijkheden binnen bedrijven (WCO) - ik ben zelf curator in Limburg (Tongeren) en in Antwerpen - en op de aansprakelijkheden van bestuurders in het kader van insolventieproblematieken (met RSZ, de fiscus, schuldeisers,...).
Wim Herreman: Antaxius Antwerpen is actief in drie rechtstakken. De corebusiness is fiscaal recht (advies, planning, betwistingen,...). Daarnaast is dat vennootschapsrecht (advies, betwistingen, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingen in moeilijkheden,...) en economisch strafrecht (ook fiscaal strafrecht: omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen,...). Onze cliënten zijn vooral kmo's en vermogende particulieren.
Virginie Tombeur en Fred Niemans: Greenfield Advocaten, gevestigd in Antwerpen, maakt deel uit van een groep van twaalf advocaten, ondersteund door twee administratieve krachten. Wij werken hoofdzakelijk voor kmo's en zijn gespecialiseerd in alles wat met immobiliën en vastgoed te maken heeft (huur, handelshuur, koop, verkoop, stedenbouw,...). Een tweede pijler is het economisch strafrecht (misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte, drugs,...). Greenfield maakt deel uit van een Europees netwerk. "We werken samen met partners-specialisten waarbij wij het single point of contact blijven", stelt Fred Niemans.

Elk bedrijf heeft een raadsman nodig

De andere advocaten rond de tafel zijn het eens met Fred Niemans dat specialisatie de toekomst is, waarbij samenwerken met andere niche advocatenkantoren zich opdringt. Wim Herreman stelt dat de toevloed aan wetgeving de laatste jaren de advocatuur noopt te specialiseren. Generalisten zijn volgens hem een aflopende zaak. Virginie Tombeur merkt wel op dat niet alle advocatenkantoren bereid zijn hun kennis te delen, hierin bijgestaan door Fred Niemans. "Er moet vertrouwen en loyauteit ten opzichte van elkaar zijn en er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden, tussen de advocaten en tussen de advocaten en de cliënten. Het is een mentaliteitswijzing zowel binnen de advocatuur als in de relatie met cliënten die hun weg zoeken in de juridische doolhof", stelt hij.

Sofie Papen stelt dat je als advocaat moet beseffen wat je positieve punten zijn en waar je tekort schiet en dat de deontologie bepaalde regels oplegt aangaande afwerven van cliënteel. De kantoren die hier misbruik van maken, hebben volgens haar snel een naam in de sector. "Voor de overname van een bedrijf bijvoorbeeld, werken wij ook samen met specialisten uit andere sectoren, zoals bedrijfsrevisoren, accountants,... Je hebt verschillende expertises nodig. Co-creatie is de nieuwe term in dat verband: samen vooruit gaan", zegt ze.

Het bedrijfsleven is het aan zichzelf verplicht nauwer met gespecialiseerde advocaten samen te werken op meerdere vlakken. Een raadsman is vandaag in elk bedrijf noodzakelijk.

Interview: Freddy Michiels
Verslag: Nicole Verstrepen
Foto's: Wilfried Deferme

 

Webdesign Desk02