Communicatie & digitalisering binnen het kmo-landschap

Redactie
Communicatie & PR
Saskia Dendievel
Patiëntencoördinator van Medipolis
Peter Nuiten
Algemeen directeur en general manager van Lindner Hotels & Resorts
Patrick Vanden Bosch,
Afgevaardigd bestuurder en accountant van fiduciaire Antwerpen
Sven Van Dyck
Marketing & communication manager van de Gosselin Group
Régis Brigel,
Sales & business manager van Vivaldis Interim

Het communicatielandschap is de laatste jaren sterk en snel veranderd, met een waslijst aan trends & ontwikkelingen die het kmo-landschap en de werking van organisaties ingrijpend beïnvloedt. Tijdens een panelgesprek in San Marco Village in Schelle peilde kmo-insider in een open interview naar de persoonlijke meningen van vijf genodigden. Aan onze debattafel namen plaats:

• Sven Van Dyck, marketing & communication manager van de Gosselin Group;

• Peter Nuiten, algemeen directeur en general manager van Lindner Hotels & Resorts;

• Patrick Vanden Bosch, afgevaardigd bestuurder en accountant van Fiduciaire Antwerpen;

• Régis Birgel, sales & business manager van Vivaldis Interim;

• Saskia Dendievel, patiëntencoördinator van Medipolis.

De panelleden gaven hun mening over de ontwikkelingen op het gebied van communicatie & digitalisering.

Het communicatielandschap is de laatste jaren sterk en snel veranderd

“Gesprekken met klanten verlopen niet meer zoals vroeger, het verloopt meer en meer digitaal, vluchtiger en klantverwachtingen worden steeds hoger”, gaat Sven Van Dyck van start. “Gesprekken verlopen steeds vaker via Skype en videocalls bepalen steeds meer de orde van de dag. Dit is aan de ene kant positief, aangezien het mobiliteitslandschap verandert. Door de drukte op de weg kun je steeds minder klanten per dag bezoeken. Een ‘persoonlijk’ contact op afstand is een efficiënte oplossing om dat euvel te counteren. Door digitale oplossingen is afstand ook geen barrière meer en kan je gemakkelijker met collega’s en klanten uit verschillende landen overleggen. Er is echter ook een keerzijde aan die medaille: klantverwachtingen worden almaar hoger. Het wordt bijna onmogelijk om in te spelen op de dagelijkse uitdagingen en de permanente prikkels. Je bent bijna verplicht om 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor de klant en steeds meer en sneller te leveren. Het gaat hoe langer hoe minder over work-lifebalance, maar meer en meer over work-life integration.”

Ervaringen, reviews en ratings worden steeds belangrijker

Peter Nuiten vult aan. “De snelheid en hoeveelheid aan informatie nemen toe. Klanten worden hierdoor steeds kritischer. Het draait om het delen van ervaringen, de transparantie ervan en reviews. Dit kan natuurlijk twee kanten op werken. Bij Lindner hebben we een responsrate van 94%. Dit betekent dat we in staat zijn om binnen 24 uur een reactie te geven op 94 % van de binnenkomende berichten van onze gasten. Klinkt aantrekkelijk, maar uiteraard creëren we hiermee vergaande verwachtingen en ontstaat binnen het bedrijf de drang om altijd aan deze norm te voldoen. Een negatief bericht of late reactie heeft onmiddellijk gevolgen voor de beeldvorming van je organisatie. De drang om het goed te doen ontaardt in een dwang om het nog beter te doen. Daarnaast zien we dat kamerprijzen steeds meer gekoppeld worden aan professionele reviews en aan gastenbeoordelingen. Dus hoe hoger de review, hoe hoger de prijs. Je ziet hoe organisaties binnen de hotelwereld allerlei strategieën ontwikkelen om hun ‘rapportcijfers’ op te krikken. Booking.com is het meest bekende voorbeeld van een site waar de keuze van de klanten sterk beïnvloed wordt door de quotering van hun ‘collega’s.” Sven Van Dyck vult aan. “Ook binnen onze branche draait het tegenwoordig om ratings. De B2B responsrate wordt steeds meer gestandaardiseerd en gaat almaar sneller. De tijdsdruk neemt toe en de levertijd moet steeds sneller. Dit maakt het soms knap lastig.”

Steeds lastiger om grip te krijgen op de consument

Iedereen digitaliseert. Hoe moet je binnen je organisatie nu omgaan met big data? 80-85% van de consumenten bevindt zich online. Daarnaast zie je dat het aantal webshops toeneemt. De consument heeft steeds meer keuze en shopt daardoor ook makkelijker online. Grip krijgen op de consument wordt daardoor hoe langer hoe lastiger en steeds meer fabrikanten verkopen rechtstreeks aan de consument. Meer en meer worden schakels uit de distributieketen overgeslagen. Klantbeleving wordt steeds belangrijker. Terwijl je vroeger klanten nog kon overtuigen met een kwalitatief product en een betrouwbare dienstverlening, moet je de moderne klant centraal stellen binnen je marketingactiviteiten en is inspelen op klantbehoeften almaar belangrijker. Het eenrichtingsverkeer is vervangen door tweerichtingsverkeer, waarbij de klanten veruit de meeste rijstroken inpalmen.” Régis Birgel knikt bevestigend en vertelt hoe zij bij Vivaldis met die onomkeerbare evolutie omgaan. “Onderscheidend zijn én blijven is erg belangrijk voor een uitzend- en selectiebedrijf . We zijn druk bezig met het lanceren van een nieuw concept: het Jobscafé in Luik. Hier proberen we kandidaten echt te leren kennen door het gesprek met hen aan te gaan, om vervolgens klantbehoeftes in kaart te brengen. Kandidaten zijn namelijk geen nummer maar een persoon voor ons.”

Alles digitaliseert ten koste van uitvoerende functies

Patrick Vanden Bosch heeft een duidelijke mening over deze stelling. “Uitvoerende functies verdwijnen, waardoor de werkgelegenheid afneemt. Een goed voorbeeld daarvan is de markante afname van het aantal garagisten. Robotisering wordt hoe langer hoe vaker de concrete oplossing voor het gestandaardiseerde werk. Niet iedereen is het daarmee eens en niet elk bedrijf springt op de kar van de artificiële automatisering. Het vullen van dozen blijft vaak nog mensenwerk. Persoonlijk ben ik blij dat er ook nog sectoren zijn waar de mens de machine de loef afsteekt. Binnen de accountancy is het persoonlijke contact met de klant nog altijd doorslaggevend. Persoonlijke gesprekken blijven hier de motor die vertrouwen en tevredenheid genereren.”

Betrokkenheid tonen tijdens de patiëntenreis

Ook Saskia Dendievel ziet binnen haar sector veranderingen die meer weg hebben van een revolutie dan van een evolutie. “Patiënten spelen zelf steeds meer doktertje. Zij zoeken alles online op en vertrouwen op de dubieuze diagnose van dokter Google voor ze bij een ‘echte’ dokter zijn geweest. Dit maakt het lastig om patiënten te overtuigen van correcte, objectieve informatie, die al eens durft te botsen met de halve waarheden en hele leugens die online worden verspreid. Het is moeilijk om tijdens de ‘patiëntenreis’ betrokken te blijven. Mensen bellen niet meer terug tegenwoordig en e-mailverkeer gaat traag. Een oplossing zou kunnen zijn om via een speciaal ontwikkelde app in contact te komen met de patiënten en ze op die manier beter te informeren.”

De invloed van smartphonegebruik onder jongeren

Daarnaast is er nog een andere zorg. Régis Birgel snijdt het onderwerp aan. “De gevaren van smartphonegebruik bij de nieuwe generatie worden steeds duidelijker zichtbaar. Je ziet bijvoorbeeld hoe net afgestudeerden of studenten niet meer durven te bellen omdat alles via WhatsApp gaat tegenwoordig. Dit is zorgwekkend: als ze na hun studies willen meedraaien in het complexe netwerk van het bedrijfsleven, is het geen evidentie maar wél een noodzaak om zich aan te passen aan een heterogene groep waarbinnen ook minder afstandelijke communicatietechnieken gangbaar en wenselijk zijn.”

Print is nagenoeg uitgestorven

Sven Van Dyck deelt die visie en vult aan. “Print is nagenoeg uitgestorven. Als er print wordt ingezet, dan dient de content relevant en rijk genoeg te zijn en een toegevoegde waarde te hebben voor de lezer. ‘Wat je schrijft, blijft’ is een credo dat nog steeds geldt, al is het wel belangrijk om de interessante inhoud van een verleidelijke verpakking te voorzien. De jaarlijkse uitgave van een attractief magazine blijkt een succesvolle strategie. Een voorbeeld hiervan is Flows, een mooi magazine in de transport- en logistieke sector. Niet elke printoplossing staat onder druk, al is die term hier misschien verwarrend. Het gebruik van visitekaartjes bijvoorbeeld blijft moeiteloos overeind.” Sven gaat een stapje verder en gunt ons een blik in zijn glazen bol: hij is ervan overtuigd dat apps uiteindelijk gaan verdwijnen en responsive design websites daarvoor in de plaats komen.

Digitalisering maakt contact met klanten vluchtiger, maar niet per se minder persoonlijk

Digitalisering zou een aanvulling moeten zijn op het persoonlijke contact in de customer journey, waarbij een-op-eencontact en betrokkenheid met de klant in welke vorm dan ook het belangrijkste blijven. Klanten spreken –al dan niet digitaal- hun duidelijke voorkeur uit om tijdens die ‘journey’ altijd contact te hebben met dezelfde persoon binnen de organisatie. Die aanpak vergroot de klantbetrokkenheid en mogelijkheid voor maatwerk.

We zijn bang om de boot te missen

Een tendens die je ziet in verschillende branches, is dat er soms voorlopers en visionairs zijn, die proactief denken en handelen om de boot van de digitale transformatie zeker niet te missen. Zij hebben slimme ideeën en proberen die te faciliteren en te integreren, maar de medewerkers uit de organisatie kunnen die digitale demarrage op vlak van kennis en inzicht vaak niet volgen. Die verschillende snelheden binnen een organisatie staan op kop als het gaat over de grootste struikelblokken voor het doorvoeren van digitale transformatie. Hierdoor is het lastig om innovatieve ideeën om te zetten in concrete acties, omdat het interne draagvlak niet breed of stevig genoeg is.

Google blijft de belangrijkste inspirator

Bij de vraag “Zou u graag vaker (online) in contact staan met andere kmo’ers om van gedachten te wisselen, van elkaar te leren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen?” wordt er voorzichtig geantwoord. Het aanbod aan informatiebronnen om rechtstreekse kennis te verwerven is al immens, en de inspanningen nog intensifiëren zou de balans van attractief aanbod naar ongezond opbod kunnen doen overhellen. Binnen die context valt het op dat de meeste kennis in de nabije omgeving wordt gegaard. Collega’s en specialisten in huis blijken een bron van inspiratie en informatie. Voor die twee belangrijke zaken zijn er ook online oplossingen, met bijzonder actieve, constructieve en specifieke communities op Linkedin als één van de vele voorbeelden. De nummer één blijft uiteindelijk Google en het ziet er niet naar uit dat deze troon snel aan het wankelen zal gaan.

Webdesign Desk02