De toekomst van facility ligt in het ‘bimmen’

Nicole Verstrepen
Innovatie
Ben Maes
Zaakvoerder Groep Limas
Frank Hechtermans
Zaakvoerder Group-f
Philippe van Hasselt
Manager Vinci Facilities
Mark Beckers
Business development consultant 
Multi Masters Group
Tom Ryckaert
Commercieel verantwoordelijke Facilicom Solutions
Walter Schelekens
Managing director Group-f
Wim Steurs
Zaakvoerder Facility Rescue & Services
Bruno Van Dessel
Zaakvoerder van landmeterskantoor ADM Group

Building Information Modeling (of Bouw Informatie Modellering in het Nederlands) is het maken van een digitaal model van een bestaand of een gepland gebouw. Alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt daarbij opgeslagen in een digitaal gebouwmodel. Een BIM verzamelt de fysieke, technische en functionele kenmerken van een gebouw. Wanneer zo'n BIM-plan goed beheerd wordt, kunnen alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn op elk moment rekenen op de meest actuele en dezelfde informatie. 'Bimmen' blijkt ook de toekomst te zijn voor de facility-sector.

Dat bleek uit het panelgesprek dat kmo-insider organiseerde en waarbij volgende experten rond onze tafel plaatsnamen.

• Philippe van Hasselt, van Vinci Facilities, gespecialiseerd in Integrated Facility Management, en ook met eigen diensten actief in HVAC en in elektriciteitswerken. Vinci Facilities doet ook aan space planning.
• Tom Ryckaert, commercieel verantwoordelijke van Facilicom Solutions, onderdeel van Facilicom Groep België. Facilicom biedt totaalconcepten voor de klant, d.w.z. dat zij de meeste facilitaire diensten zelf leveren. Een op maat gemaakt One Stop Shop prinicpe of geïntegreerd Facility Management.
• Frank Hechtermans en Walter Schellekens, zaakvoerder en managing director van Group-f. Actief in schoonmaak voor professionele klanten, maar ook met dienstencheques voor particulieren. Group-f doet ook klusjesdiensten (kleine sanitaire installaties, schilderwerken, vloeren herstellen,...) voor interne klanten en verhuurt ook hoogwerkers.
• Mark Beckers, business development consultant voor de Multi Masters Group, een grote provider van facilitaire diensten zoals klassieke en industriële schoonmaak, gespecialiseerde reinigingen, groenonderhoud, technisch onderhoud van gebouwen, het outsourcen van technische profielen, sanitaire hygiëne, las- en constructiewerken, bedrijfs- en eventcatering, uitzendarbeid.
• Bruno Van Dessel, zaakvoerder van landmeterskantoor ADM Group. Voert veel plaatsbeschrijvingen en waarderingen voor kantoorgebouwen uit. Ook actief in Building Information Modeling, het 'inscannen' van gebouwen.
• Wim Steurs, zaakvoerder van Facility Rescue & Services. Begonnen als klusbedrijf voor klanten die een nationale dekking hebben, ondertussen uitgebreid met kleine renovatiewerkzaamheden. Zeer recent een nieuw bedrijf opgericht in Eindhoven in samenwerking met een Nederlandse partner, meer gericht op coating en gevelreiniging.
• Ben Maes, zaakvoerder van Group Limas, waaronder vier bedrijven actief zijn: Limas facilities (cleaning en housekeeping), Limas@home (gevel, dak- en totaalrenovatie en vochtbestrijding), Limas Hygienics (professionele hygiëneoplossingen, ongedierte, schimmel) en Ecencis (energie, verlichting, elektriciteit, energieoptimalisatie,...)

Nieuwe technieken met nieuwe aanpak kondigen zich aan in de sector. Hierna een overzicht.

Interview: Freddy Michiels
Verslag: Nicole Verstrepen
Foto's: Wilfried Deferme

Wim Steurs
Zaakvoerder Facility Rescue & Services

Ben Maes
Zaakvoerder Groep Limas

Bruno Van Dessel
Zaakvoerder van landmeterskantoor ADM Group

Mark Beckers
Business development consultant
Multi Masters Group

Frank Hechtermans
Zaakvoerder Group-f

Walter Schelekens
Managing director Group-f

Tom Ryckaert
Commercieel verantwoordelijke Facilicom Solutions

Philippe van Hasselt
Manager Vinci Facilities

 

Scans om discussies te vermijden

Bruno Van Dessel van ADM Group is onder andere actief in Building Information Modeling, het digitaliseren van gebouwen en geeft toelichting.

Bruno Van Dessel: "Wij scannen alles in bezorgen onze klanten een volledig plan met alle informatie. Als ramen moeten vervangen worden bijvoorbeeld, weet je meteen over hoeveel vierkante meter het gaat en kan een prijs berekend worden. Idem dito voor het vervangen van radiatoren, het leggen van nieuwe tegels,... Met een scan heb je een meetstaat waar iedereen altijd mee verder kan en er zijn geen discussies meer.
Philippe van Hasselt beaamt dat BIM inderdaad belangrijk wordt voor de sector, net als het plaatsen van sensoren. Philippe Van Hasselt: "In Frankrijk hebben wij zo een groot gebouw in kaart gebracht en we hebben berekend dat onze technici tot 20% efficiënter kunnen interveniëren dan op de klassieke manier. De technicus gebruikt een tablet en het systeem geeft hem aan waar hij naartoe moet lopen. Papierwerk achterwege laten, is de toekomst, maar er is nog een lange weg te gaan. De digitalisering zit nog in een beginfase, maar eens alles geïnventariseerd is, gaan we veel efficiënter kunnen werken. Het vergt wel opvolging. Elke aanpassing die iemand doet, moet worden aangepast in het systeem."

Software wordt steeds belangrijker

Tom Ryckaert is het ermee eens dat software steeds belangrijker wordt voor de sector. "Vijftien jaar geleden begonnen we met Facility Management Informatie Systemen, waar je je helpdesk, space management, werkbonnetjes, preventief onderhoud,... inzette. Nu moet je daar innovatief mee kunnen omgaan en smart buildings creëren. Zo heeft een Zoo in Nederland bv. onze sensoren geplaatst bij de sanitaire blokken. Je ziet nu dat het sanitair bij de populaire dieren meer bezocht worden. Op deze manier kan je je schoonmaak slimmer gaan organiseren", stelt hij.
In dat verband haalt Bruno Van Dessel het voorbeeld van vuilbakken in Antwerpen aan waarop metingen met GPS-coördinatie zijn gedaan. Zo weet men perfect welke vuilbakken vol zijn en moeten leeggemaakt worden en welke niet.
Sensoren kunnen ook handig zijn om aan te geven wanneer dispensers in toiletten leeg zijn of wanneer bepaalde hotelkamers of ruimtes niet gebruikt werden overdag. Die dienen dan ook niet gepoetst te worden. Facility personeel kan zo efficiënter worden ingezet.
Tom Ryckaert haalt ten slotte nog aan dat er tegenwoordig ook facilitaire meldpunt-apps bestaan. Hierin kan men informatie doorgeven en die voorzien van begeleidende foto's.

Biologische schoonmaakmiddelen

Een andere innovatie is het schoonmaken door het vernevelen van biologische micro-organismen. Daardoor zouden invasieve chemische schoonmaakmiddelen overbodig worden. De provincie Antwerpen heeft de technologie onlangs geïmplementeerd.
"De overheid is altijd trendsetter", stelt Philippe van Hasselt. "Die neemt innovatie verplicht op in de lastenboeken. De bedrijfswereld pikt daar op in. Zulks is belangrijk voor het imago."
Group-f heeft twee jaar met biologische micro-organismen getest. Volgens Frank Hechtermans bestaan sprookjes niet. Hij vertelt dat hij twee maanden geleden met de techniek gestopt is. Vuil dat vast zit, krijg je er niet mee weg gepoetst. Het beperkt wel het stof, maar het vuil moet ergens naartoe getransporteerd worden, met water bijvoorbeeld. Frank Hechtermans benadrukt dat Group-f wel al tien tot vijftien jaar met milieuvriendelijke producten werkt en dat ook ergonomie een belangrijk aandachtspunt is.
Philippe van Hasselt stelt dat het vernevelen een zoektocht is naar een manier om nog sneller schoon te maken, en dus minder personeelsuren in te zetten.
Voor specifieke geurhinder werkt het vernevelen met BioOrg wel doeltreffend. "Maar hardnekkige vervuiling krijg je er niet mee weg. Het vernevelen van micro-organismen heeft zeker zijn plaats. Geurverfrissers zijn immers kankerverwekkend. Je kan geur beter op een natuurlijke manier te lijf gaan", aldus Mark Beckers.

 

Digitalisering van facility sector vereist hogere profielen

Goede facility valt of staat met bekwaam uitvoerend personeel, dat ook goed begeleid en gecoördineerd moet worden. De panelleden wisselden ook van gedachten over HR. Door de digitalisering van de sector blijken er in de toekomst meer hogere profielen nodig te zijn. Op vlak van personeelsbeleid zijn er nog tal van uitdagingen.

Mark Beckers stelt dat wanneer de digitalisering zich doortrekt, je andere, hogere profielen nodig zal hebben om het uitvoerend personeel aan te sturen.

"De leidinggevenden moeten ook anders opgeleid worden. De klant verwacht veel meer dan vroeger", vindt Tom Ryckaert, die ook stelt dat virtual reality een rol kan spelen in de opleiding van het personeel. Tom Ryckaert: "Voor ons biedt dat een mogelijkheid om mensen vanop afstand op te leiden. Je voorziet een goed opleidingsfilmpje in zo'n virtual reality-bril en ons personeel kan er zelfs thuis mee aan de slag."
Volgens Philippe van Hasselt vormt het vinden van technici en van uitvoerend personeel een echt knelpunt. Ook het vinden van goede inspecteurs is geen gemakkelijke opdracht, volgens Marc Beckers. Philippe van Hasselt: : "Wij zijn als bedrijf verplicht om te analyseren welke taken uitgevoerd moeten worden door een geschoolde technicus, en welke taken door iemand met een lager profiel kunnen worden gedaan zoals een klusjesdienst. Vroeger werden alle taken automatisch bij een technicus gelegd, maar het aanbod aan geschoolde technici is niet voldoende groot. Binnen een klusjesdienst heb je gradaties in de profielen. Een wc ontstoppen is iets anders dan een nieuwe sanitaire installatie plaatsen."
Tom Ryckaert: "In Nederland is er aan elke universiteit of hogeschool een opleiding Facility Management. In België heb je welgeteld twee scholen, in Gent en in Luik. Ik zeg niet dat elke Facility Coördinator van die scholen moet komen, maar het geeft de maturiteit in de markt mee. Een opleiding over heel het land geeft een schwung aan het vakgebied."

Taal

Wim Steurs haalt de taalproblematiek aan. "Als ik naar mijn bedrijf zie. Ik heb een Ecuadoriaan, een Pool, een Marokkaan, iemand van de Dominicaanse Republiek,... in dienst. Dat brengt een probleem met zich mee. Je moet het kunnen overbrengen..."
Philippe van Hasselt ziet een voordeel in hooggeschoolde vluchtelingen die op de werkvloer actief zijn bij de klant. Daardoor kan je bepaalde taken die een coördinator in principe opvolgt, neerleggen bij de medewerkers op de werkvloer en de permanente aanwezigheid van een coördinator afbouwen, een win win. Maar je moet dan wel tijd en energie steken om deze mensen een taalopleiding te geven.
Dat er instroom is uit andere landen is volgens Marc Beckers goed omdat er momenteel een war for talent bezig is en demografisch veel mensen binnenkort op pensioen gaan. "Je zal ook met speciale zaken moeten komen om personeel aan te trekken, een goed duurzaam profiel bijvoorbeeld. Dat vindt de jeugd belangrijk", stelt hij.

Robotisering

De robotisering heeft vooralsnog volgens de panelleden weinig invloed op de sector en op het personeel. Er wordt nog geen gras gemaaid met een automatische grasmaaier. Frank Hechtermans stelt dat dat nog iets te vroeg is. Ook voor drones blijkt het nog te vroeg. Bruno Van Dessel heeft 100.000 m² commerciële ruimte opgemeten om robots te kunnen laten functioneren, maar qua veiligheid blijkt dat nog niet te kunnen.
Walter Schellekens: Robots gaan het in facility nog niet snel van mensen overnemen. Men is met Artificiële Intelligentie bezig, maar zolang die machines de menselijke gevoeligheden en kunde zoals voelen, ruiken, zien, interpreteren niet kunnen overnemen, zijn het onze mensen die het moeten doen op de werkvloer.

 

Security is een groeimarkt voor de facility sector

Volgens de panelleden zit er zeker nog groeipotentieel in de facility sector, vooral dan in de tak 'security', maar ook de vergrijzing van de bevolking biedt mogelijkheden, net als de work-life balance en de mobiliteitsproblemen. Aan de andere kant doet zich door het Nieuwe Werken een beperking van de bedrijfsoppervlakte voor en er zijn nog uitdagingen...

Mark Beckers: "Er zit voor de totale facilitaire sector een gigantische groei in veiligheid, door de angstpsychose als gevolg van de actualiteit gebeurtenissen van het laatste anderhalf jaar. Onze klanten willen weten wie er in het gebouw zit. Traceability van mensen wordt een grote uitdaging. Afrasteringen, veiligheidscamera's,... dat is booming business."
Tom Ryckaert zag het laatste jaar de aanvraag voor de inzet van mensen bij de securityafdeling Trigion van Facilicom verdubbelen. "Het gaat dan nog maar alleen over mensen en nog niet over technologie", stelt hij. "Als politiek beslist wordt enkele verantwoordelijkheden van politie of leger over te hevelen naar de privésector, kan dat belangrijk zijn voor security bedrijven.
De work-life balance en het mobiliteitsvraagstuk bieden volgens Ryckaert mogelijkheden voor de sector. Je kan het personeel van bedrijven een vijfsterrenservice bieden. Zo kan je verschillende extra diensten voorzien: een hersteldienst voor schoenen, een wasserijdienst, een carwash dienst, het te koop aanbieden van kleine cadeautjes wanneer personeel 's avonds naar een feestje moet,... Dat zijn kleine zaken waar je volgens hem iets kan uithalen.
Wim Steurs ziet een uitdaging in de vergrijzing van de bevolking. Er valt volgens hem nog veel te doen bij zeventig- en tachtigjarigen die nog alleen wonen. Deze trend is volgens Tom Ryckaert dan weer vooral interessant voor dienstenchequebedrijven.

Beperkte m²

Dat het aantal vierkante meters voor toekomstige werknemers beperkt wordt door het flexibel werken gaat volgens Philippe van Hasselt een impact hebben op facility.
Het beheer van vastgoed blijkt voor de meeste panelleden geen corebusiness te zijn, maar gaat vaak wel hand in hand.
Mark Beckers: "Er is zeker vraag naar. Bedrijvenparken stellen een parkmanager aan die één keer per week langskomt voor het facility beheer van die 20 tot 30 firma's. Het bundelen is ook goed voor de mobiliteit. Anderzijds is het een uitdaging in Checkinatwork (de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij grote werken in onroerende staat, red.). De implementatie is een grote uitdaging voor onze sector. Als je dat voor elk klein werfje moet gaan doen... Wie gaat dat betalen?"
Een aandachtspunt is toch ook dat er nog veel sociale fraude is en dat veel firma's onmogelijke prijzen aanbieden. In het algemeen stellen de panelleden dat veel klanten alleen maar naar de prijs kijken en onderschatten hoeveel tijd kleine klusjes b.v. in beslag nemen. "We staan nog veraf van de term 'best value procurement', besluit Tom Ryckaert.

 


 

 

Webdesign Desk02