Eén op de tien kmo’s zal binnen 24 maanden gehackt kunnen worden

Freddy Michiels
Finance & Insurance

Cyberrisico's en fraude een nieuwe vorm van schade die bedrijven kunnen oplopen. Op welke manier kunnen we ons hiertegen verzekeren?

Cyberrisico's en andere frauduleuze mogelijkheden vormen een gespecialiseerd onderdeel bij moderne verzekeringspolissen. Binnen een cyber polis zijn er een drietal hoofdwaarborgen waaronder: dekking voor alle kosten die gepaard gaan bij een cyber event, zoals de kosten om de data lek op te sporen en te remediëren; dekking voor schade aan derden, zoals schadeclaims door het verlies van de identiteitsgegevens of medische gegevens van een persoon of patiënt en dekking voor bedrijfsschade waarbij het hoofzakelijk gaat om dekking voor winstverlies naar aanleiding van een cyberevent, zoals hacking. Het risico ligt hoog als men rekening houdt dat één op de tien kmo's binnen dit en 24 maanden in aanmerking komt om gehackt te worden. Daartegenover zit momenteel slechts één op de vier kmo's op het internetverhaal. Dus dit zal in de toekomst nog groeien. De kostprijs is bedrijf per bedrijf te bepalen.
Jan Van Hecke: 'Cyber en fraude mag men niet in één adem noemen. Er is een duidelijk verschil. Cyberfraude is niet of nauwelijks gedekt door de cyberpolis. Sinds jaren worden er wereldwijd en dus ook in België studies gedaan over frauderisico's. Er zijn CEO's, ook van kmo's, die zeggen dat er enorm gefraudeerd wordt. Overal wordt veel verlies geleden door fraude zowel door eigen werknemers als door derden. Vele Belgische bedrijven hebben zich daar niet tegen verzekerd, op uitzondering van de beursgenoteerde bedrijven, vooral omwille van het risico van daling van het aandeel bij de ontdekking van een fraude binnen het beursgenoteerd bedrijf.'

De cyberpolis
Niet-beursgenoteerde bedrijven kopen praktisch geen fraudepolis. Stilaan heeft men de naam van de fraudepolis zelfs veranderd in cybercrimepolis omdat de meeste fraude gebeurt door het hacken van de systemen. Nu is er een nieuw product, de cyberpolis, waarbij het niet de bedoeling is om fraude te gaan dekken op deze cyberpolis. Doordat cyber en cybercrime simultaan in de media komen, zou het kunnen dat de vraag naar fraudepolissen naar omhoog gaat. Juist op het moment dat de vraag naar fraudepolissen mogelijk gaat stijgen zien we dat de fraudeverzekeraars terughoudender worden omwille van de vele schades en de toename van 'impersonation fraude', waarbij een derde zich voordoet als de CEO van het bedrijf en zo opdracht geeft aan een medewerker om geld op zijn rekening te zetten.
De cyberpolis heeft weinig te maken met crimerisico's. Wat is de premie die men moet vragen? Er is geen ervaring of geschiedenis. Het is een volledig nieuw product. Men heeft ook heel snel gezegd dat dit een product wordt zoals de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zal wel komen, maar niet zo spectaculair. De bestuurdersaansprakelijkheid is 20 jaar geleden op de Belgische markt gekomen en werd eerst aangeboden voor zware risico's waaronderbeursgenoteerde bedrijven en bedrijven met Amerikaanse filialen. De waarborgen waren beperkt en de premies zeer hoog. Afgelopen 20 jaar heeft men de waarborgen spectaculair verbreedt, worden deze polissen afgesloten voor elk type bedrijf en zijn de premies zeer laag.
Wat cyberverzekering betreft biedt de verzekeringsmarkt na een zeer korte inloopperiode deze polis aan voor elke type bedrijf, zijn de voorwaarden ruim en de premies laag. M.a.w. een omgekeerde benadering als bij de polis bestuurdersaansprakelijkheid.
Marleen Van Moer: 'Ingeval van fraude bij vervalsing van facturen waarbij bijvoorbeeld de rekeningen vervangen zijn, kan ook een particulier zich laten verzekeren.'
Dirk Vervoort: 'De eerste prioriteit is jezelf beschermen. Zelf zien dat men in orde is. De wetgever vraagt dit ook. Men moet zich beschermen om de data af te schermen van de buitenwereld zodat er geen persoonsgegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan derden worden verspreid.'
Verwacht wordt dat op Europees vlak in mei 2018 een strengere regelgeving zal bekend gemaakt worden. Van dat ogenblik af zal de kmo-wereld meer vertrouwen krijgen in deze polissen. Bijkomend is er ook nog één aandachtspunt: de volmachtsstructuur. Met hoeveel moet men tekenen voor bepaalde bedragen?

 

Webdesign Desk02