Je overnacht het goedkoopst in Antwerpen

Tine Lambrechts
Hotels
Koen Kennis
Inge Marstboom
Els Da Silva
Dries Herpoelaert
Dominique Jansen
Vincent Jacobs
Karen Verbiest
Willem Polman

Je overnacht het goedkoopst in Antwerpen

Antwerpen heeft 57 vergunde hotels met 4.364 vergunde kamers. Mechelen heeft er 15 met 609 vergunde kamers. De bezettingsgraad van deze hotels lag het voorbije jaar gemiddeld op respectievelijk 70,13% (Antwerpen) en 62,11% (Mechelen). Meteen is duidelijk dat zowel privé- als zakelijk toerisme voor beide steden van uitzonderlijk belang zijn.

Uit het Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2016, opgesteld door de AP Hogeschool Antwerpen, blijkt dat de aanslagen van 22 maart 2016 toch wel een impact gehad hebben op de hotelsector. Als je alle hotels van Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen onder het vergrootglas houdt, betaalde je voor een kamer in één- tot viersterrenhotels in deze steden gemiddeld 88,62 euro. Merkwaardige vaststelling: je kon het goedkoopst overnachten in Antwerpen (83,17 euro) en gemiddeld het duurst in Gent ( 97,03 euro).
Op het World Architecture Festival worden jaarlijks prijzen uitgereikt aan de mooiste gebouwen ter wereld, die een bezoek en een uitstap waard zijn. In november worden de prijzen in Berlijn uitgedeeld, maar ondertussen is er al een shortlist bekend gemaakt. Hierop staan twee nieuwe architecturale creaties in Antwerpen: het congrescentrum Elisabeth Center en het nieuw Havenhuis. Verwacht wordt dat zij onderdeel zullen worden van verhoogde belangstelling voor de regio.

De troeven van Antwerpen

Het aantrekken van bezoekers voor evenementen, zowel zakelijk als ontspanning, is een steeds maar toenemende bekommernis van overheidsdiensten en sectororganisaties. Steden als Antwerpen en Mechelen doen weloverwogen inspanningen om hun regio internationaal op de kaart te zetten en het heeft een lonend effect.
Om een juist inzicht te krijgen, nodigden we een aantal actoren uit, die representatief zijn voor de sector. Waren op ons panelgesprek in het stadhuis van Antwerpen (enkele dagen vóór zijn sluiting voor een periode van drie jaar) aanwezig:
• Koen Kennis (Schepen Stad Antwerpen, o.a. bevoegd voor Toerisme)
• Inge Marstboom (Manager Business Development Visit Antwerpen)
• Els Da Silva (Ondervoorzitter Antwerp Hotel Association)
• Dries Herpoelaert (CEO Antwerp Zoo Society en Elisabeth Center Antwerp)
• Dominique Jansen (Director Sales & Marketing Radisson Blu)
• Vincent Jacobs (Director of sales Crown Plaza Antwerpen)
• Karen Verbiest (General Manager Martin's Patershof Mechelen)
• Willem Polman (Managing Director Van der Valk Hotel Antwerpen)
Hoe zien zij naar het verleden, het heden en de toekomst van de sector? Het werd een boeiend en leerrijk gesprek. Oordeel zelf maar.

Interview: Freddy Michiels - Foto's: Wilfried Deferme

De toekomst oogt rooskleurig

2016 was een jaar dat over een hobbelig parcours struikelde voor de hotelsector. Na een veelbelovende start zorgden de aanslagen in Parijs en Brussel voor een moeilijk moment en dat hebben de hotels gevoeld. Voornamelijk in de sector van het zakelijk cliënteel. Het heeft zich gelukkig ondertussen hersteld.

Het leisure toerisme is gelukkig blijven doorlopen omdat velen zich in Antwerpen profileren in leisure toerisme op de Nederlandse markt en niet op andere markten. Vanaf september en oktober begon het zakentoerisme terug te lopen. Vooral de Amerikaanse bedrijven kregen terug vertrouwen in de stad en gaven opnieuw groen licht om te reizen en in de stad te verblijven.

Schepen voor Toerisme Koen Kennis merkt op dat het voor Antwerpen een voordeel was niet afhankelijk te zijn van de intercontinentale markt, maar veel meer van de Europese markt zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Koen Kennis: "Daarnaast is er in Antwerpen een dynamiek met economische activiteiten waardoor men ziet dat er in deze stad nog potentieel en toekomst is. Bedrijven richten zich op Antwerpen om hier iets te doen. In de vorige legislatuur werd heel veel intern gecommuniceerd naar de bevolking toe. Wij hebben als stadsbestuur de keuze gemaakt om heel sterk extern te communiceren naar bezoekers en bedrijven. Als we bedrijven aanspreken is dit vaak gericht voor de congressen en expo's, maar evengoed in het bedrijven naar hier halen om zich hier te vestigen."

Dominique Jansen: "Waar wij tegenaan liepen was het feit dat bedrijven niet wilden dat er in Antwerpen stad werd gelogeerd waardoor een stuk van de markt verloren ging. 2017 is voor ons een apart jaar want we zitten volop met verbouwingen en hebben per maand een pak minder kamers beschikbaar. De trend in 2017 ziet er echter goed uit. Het is geruststellend dat er ook aanvragen binnenkomen voor 2018, 2019 en 2020."

Hotels zijn verplicht te investeren

Willem Polman: "We hebben het hotel Scandic in 2016 als Van der Valk overgenomen met wat opstartproblemen en verbouwingen. We zitten voor 2017 in een fase van bijkomende investeringen. De banken hebben vastgesteld dat we goed bezig zijn. Het ziet er voor 2017 dus goed uit en zeker beter dan 2016."

Voor Mechelen, aldus Karen Verbiest, was er in 2016 ook een terugval van de buitenlandse markten, maar de Belgische boekingen zijn er wel gestegen. Ondertussen komen de internationale aanvragen terug op peil.

Vincent Jacobs: "De maanden juli en augustus waren iets rustiger, vooral op het zakentoerisme, maar september en oktober was heel sterk. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de cijfers die voor 2016 vooropgesteld waren, ook gehaald hebben. Voor 2017 niets anders dan positieve signalen."

Karen Verbiest: "Mechelen is wel kleiner dan Antwerpen, maar onze sector krijgt enorm veel steun van het stadsbestuur. We hebben minder hotels, maar het zijn allemaal pareltjes. Meestal gaat het niet om grote ketenhotels, waardoor de samenwerking met en de steun van de stad en de dienst voor toerisme enorm belangrijk is. Onze gezamenlijke acties worden ook via social media met leuke video's ondersteund. Zopas heeft Mechelen nog uitgepakt met een 360° virtueel bezoek aan de stad waarbij het mogelijk wordt om vanachter je computerscherm binnen te kijken in monumenten, gebouwen en hotels."

Eind vorig jaar is stapsgewijs het Elisabeth Center Antwerp geopend. Eerst de concertzaal en in het voorjaar van 2017 in twee fasen het congrescentrum.
Hoe zien de eerste vooruitzichten eruit? Wordt er door de congreswereld enthousiast gereageerd op deze nieuwe mogelijkheid?

Dries Herpoelaert: "Alle neuzen staan vandaag in dezelfde richting. Het congrescentrum zal een boost geven aan de stad. Er zitten al veel congressen in de pipeline en ook voor de toeristische markt is dit belangrijk. Het ziet er veelbelovend uit en het overtreft onze stoutste verwachtingen. Door de inspanning van de stad kunnen we het centrum onvoorwaardelijk verkopen. Naast de grote zaal zijn er uitbreidingen gerealiseerd. Door de historische vleugel en de Carnotvleugel mee te nemen zijn nog extra zalen ontstaan en hebben we een rem moeten zetten op ons salesverhaal. Het is een gegeerd product geworden."

Inge Marstboom: "We hebben al 18 congressen in de pipeline zitten tot 2019. Dit zijn enkel de associatiecongressen. Dit is aanvullend aan de lokale sector waar gefocust wordt op corporate en waarbij we van 1+1 drie willen maken. In plaats van allemaal in dezelfde vijver te vissen willen wij vooral onze aandacht vestigen en focussen op associaties omdat dit een moeilijkere markt is om op te werken. Dit is werken op lange termijn, maar hier kan het imago van de stad Antwerpen misschien het verschil maken. En het congrescentrum is nog maar pas open."

Dries Herpoelaert: "Dit zijn 18 contracten voor internationale congressen en nog eens ongeveer 18 contracten voor corporate. Dit zijn dus getekende bestelbonnen. Er zijn dan nog 20 à 25 in een heel verregaand stadium van onderhandeling."

"En daar zitten een paar kleppers tussen met 1.500 tot 1.800 deelnemers," vult schepen Koen Kennis aan." Een Vlaamse organisator is de eerste met een volledige benutting van het congrescentrum. Het 'IMEC Technology congres' past perfect in het verhaal van the Internet of Things en the City of Things met de digitalisering en volledige vernieuwing van de stad naar de toekomst toe. Dit sluit hierop mooi aan. "

Antwerpen wil zijn bezoekers klantvriendelijk behandelen

Wat zijn de grote toeristische attractiepunten die we in het najaar en begin 2018 mogen verwachten in Antwerpen en Mechelen? Welke evenementen zijn het meest gegeerd voor de hotelsector?

Koen Kennis: "Voor het najaar gaan we terug verder inzetten op de winkelzondagen, want dit slaat erg goed aan bij shoppers. Men komt hiervoor van heinde en verre. Verder zetten we weer sterk in op 'Winter in Antwerpen' met dit jaar diamantbeleving als thema. Tussenin brengen we ook de culinaire aspecten van de stad onder de aandacht want hierin hebben we een absoluut rijk en hoogstaand aanbod. Hou dus zeker ook ons culinair festival Smaakmeesters in de gaten in oktober. Dan komt het barokjaar waarbij de nalatenschap van Rubens eer aangedaan wordt en in 2019 opent het Breugheljaar met prachtige iconische schilderijen van Breughel, die eigenlijk te weinig gekend zijn. Er staat dus heel wat te gebeuren de komende jaren. Samen met Toerisme Vlaanderen en Kunststeden vzw maken wij promotiecampagnes om bezoekers warm te maken voor Antwerpen. Door dit samen te doen krijgen we ook een versterkte uitstraling voor de verschillende steden. "

Els Da Silva: "Elk evenement is dankbaar voor de hotelsector en zeker grote evenementen, zoals Tomorrowland met een internationaal publiek en goede reputatie. We zijn ook heel gelukkig met de activiteiten die eraan staan te komen in het nieuwe congrescentrum. Er werd altijd gezegd dat eerst Antwerpen en nadien de locaties moeten gepromoot worden. We moeten trachten dit om te keren. Wij hopen dat de topkwaliteit van het Elisabeth center wereldwijd gekend geraakt en dat het een rede is om naar Antwerpen te komen. Er zijn al veel mensen die concerten hebben bijgewoond en die er enorm lovend over waren. Dat is dus absoluut een sterke troef. Er worden ook veel inspanningen geleverd door het Antwerp Convention Bureau om congressen binnen te halen in samenwerking met de stad Antwerpen en AHA, Antwerp Hotel Association. In de Raad van Bestuur van het ACB zijn mensen opgenomen uit de sector, waaronder hotels, Antwerp Expo, Sportpaleis e.d. "

"Het is de bedoeling dat, wanneer er een congres doorgaat van 1800 man, dat het Antwerp Convention Bureau ook zorgt dat er een concreet aanbod en offerte komt. Voor overnachting en ontspanningsmogelijkheden," aldus schepen Koen Kennis. "Het moet dus een heel sterk doe-verhaal worden en geen advies. Dat is alvast een grote nieuwigheid voor de toekomst en een stijlbreuk met het verleden. Nu zal het Antwerp Convention Bureau ervoor zorgen dat de congressisten correct en klantvriendelijk begeleid worden. De booking zal dan ook door ACB gebeuren waardoor we niet meer afhankelijk zijn van tussenpersonen zoals een booking.com en andere. Het moet zelfs nog breder. Als men een avondactiviteit nodig heeft, moet ACB een voorstel kunnen maken. Antwerpen moet zijn gasten servicevriendelijk behandelen."

Dominique Jansen: "Een organisator van een congres heeft één aanspreekpersoon nodig voor de totale organisatie van zijn congres. Voor alle elementen die een organisator nodig heeft voor zijn congres moet die persoon kunnen helpen, beheren, adviseren en begeleiden."

Inge Marstboom: "Het ACB wordt sterker naargelang het aantal aangesloten leden groeit. De basis is belangrijk maar hoe meer verschillende leden, hoe meer beleving men voor Antwerpen kan aanbieden. Dit is ook belangrijk voor de promotie van Antwerpen."

Met de komst van het congrescentrum en met het Antwerp Convention Bureau, is een nieuwe vorm van dynamiek en van samenwerking ontstaan binnen de sector. Dat is ook de voornaamste vereiste om te lukken: samenwerking. Of zoals Dominique Janssen van Radisson Blu het zegt: "We moeten één front vormen naar de buitenwereld en intern bikkelen voor ons zakencijfer. Reputatiemanagement tegenover de buitenwereld, daar gaat het over en is het belangrijkste in het verhaal van de samenwerking."

Antwerpen verwacht een dozijn nieuwe hotels

De reputatie van Antwerpen en de komst van nieuwe mogelijkheden voor bijeenkomsten, heeft ervoor gezorgd dat er een zeer grote interesse is van hotels om naar Antwerpen te komen.

"Het fundamentele verschil ten opzichte van een aantal jaren geleden," aldus schepen Koen Kennis, "is dat er nu al een aantal nieuwe hotels gerealiseerd of vergund zijn. De grote uitdaging voor het stadsbestuur is dat we het aanbod kunnen verbreden door te zorgen dat we ook een vijfsterren hotel hebben en meer hostels of één-sterren hotels. Het meest visibele en meest nabije is het hotel dat men in de Pelikaanstraat aan het bouwen is en het hotel in de Handelsbeurs."

Els Da Silva: "Wij verwachten tussen nu en 2019 een duizendtal kamers die erbij gaan komen. Er zijn een elftal nieuwe hotels op komst met concrete bouwvergunningen. De grote kleppers zijn gevestigd rond de Pelikaanstraat en Post X in Berchem, maar ook in het centrum en rond het Eilandje komen nieuwe hotels, iets kleinschaliger."

Eén van de plannen die nog niet concreet zijn is de locatie van de voormalige Nationale Bank. Ook hier werd gefluisterd dat er een hotel zou komen, maar daar is voorlopig nog niets van concreet gekend. "Het is typisch dat gezegd wordt dat elk gebouw in Antwerpen dat lang leeg staat een hotel wordt;" aldus schepen Koen Kennis.

Wat kan er nog verbeteren in de samenwerking
tussen overheid en hotelsector?

Koen Kennis: "Wij zetten vandaag sterk in op het zakelijk toerisme omdat leisure en weekendtoerisme op 2 dagen gebaseerd is en het zakelijk toerisme op 5 dagen. Daardoor wordt ook voor de hotels de weekbezetting verhoogd. We kijken ook vooral naar de expo-capaciteit. Tachtig procent van het leisure toerisme komt grotendeels om te shoppen. Dat is motivator nummer één, dé winkelstad van de Benelux."

Inge Marstboom: "We moeten wel breder gaan denken dan enkel hotels. De economische sector en bedrijfswereld in Antwerpen moet ook betrokken worden. Het wordt dan een veel ruimer en heel uitgebreid netwerk. We zijn daar mee bezig. Bedrijven, stakeholders en ambassadeurs trachten we aan tafel te krijgen om te laten zien welke opportuniteiten er liggen en welke impact dat zou hebben op het hele verhaal."

Dominique Jansen: "Het is belangrijk dat iedereen af en toe eens verder kijkt dan zijn eigen voordeur. We moeten zorgen dat men niet naar Brussel of Amsterdam gaat, maar naar Antwerpen, dat is onze taak."

Het beste wat de sector kan overkomen is alvast een stabiel politiek klimaat en een gebrek aan terrorisme. De regio moet gepercipieerd worden als een veilige plaats. Voor het stadsbestuur is de Duitse markt een bijkomend aandachtspunt. "Dat is een heel grote onontgonnen markt en met een heel groot potentieel," aldus schepen Koen Kennis, maar we moeten ook de Chinezen leren doorreizen tot in Antwerpen. Mensen moeten genieten van de stad en ondervinden dat het een belevenis is."

 


 


 


Webdesign Desk02