Opleidingen en trainingen geëvalueerd?

Freddy Michiels
Opleidingen & Coaching
Céline Kesteloot
Opleidingscoördinator Allanta
Joost Van de Vijver
Commercieel directeur Syntra AB
Wim De Bruycker
Priority Management
Hendrik Hellemans
Coachinghplanet.be
Ingrid Larik
Flexvia
Peter Tuybens
Director Talent Development Acerta Consult
Danny Lauwers
Antwerp Management School
Sandra Peeters
7 Miles

Hoe worden opleidingen en trainingen geëvalueerd? Is dat een open discussie met de opdrachtgever? Is dit alleen via en met de directie of worden de lesvolgers hier ook bij betrokken?

Céline Kesteloot: "Bij ons is dat tweeledig. Na een opleiding volgt een mondelinge evaluatie, met de cursisten zelf, zowel bedrijfsintern als in open formule, en nadien volgt een schriftelijke evaluatie. Dat is geen schone schijn. We doen er ook echt iets mee. Op de schriftelijke evaluatie komen de meer kritische opmerkingen en daar plakken wij corrigerende acties aan vast. Evaluaties zijn ideeënbronnen om zelf continu te verbeteren."
Joost Van de Vijver: "De beste feedback is van de mensen zelf, zeker als je een terugkomdag hebt."

Gebruiken jullie standaardopleidingen,
of is het maatwerk?

Een traject in een bedrijf is altijd maatwerk, zeggen alle panelleden. Het is belangrijk om voorbeelden uit het bedrijf te gebruiken zo dicht mogelijk bij de cursist.
Joost Van de Vijver: "Wij leiden honderden mensen op tot boekhouder. Dat is met een standaardopleiding. Daar is geen nood voor een opleiding op maat. Volgens cijfers van Federgon (Federatie van HR-dienstverlenersverhouding) is de verhouding 65/35. 65% van de budgetten is voor traditionele open trainingen, 35% in company. Het goed organiseren van open trainingen is nog altijd onze corebusiness.
Wim De Bruycker: Dat kan ook gelden voor soft skills. Bedrijfsleiders willen dat hun teammanagers op eenzelfde manier het DNA van het bedrijf verkondigen.
Joost Van de Vijver: Bij Unizo heb ik destijds de Ondernemersacademie opgestart. Je ziet daar dat ondernemers echt uit de context van hun klein bedrijf willen komen en met andere zaakvoerders problemen willen aftoetsen, kennis willen overdragen,... Dat is ook het succes van het Plato-project bij Voka en de ondernemerschapstrajecten bij Unizo.
Hendrik Hellemans: Ons Business-Breakthrough programma is puur maatwerk in masterclasses.

Panellid Wim De Bruycker stelt zich de vraag of bedrijven het belangrijk vinden hun filosofie en missie terug te vinden in de opleiding of training?

Ingrid Larik: Als de vraag is of 'leren' altijd gekoppeld is aan een doelstelling, is de vraag of er een echte opleidingscultuur heerst in het bedrijf. Dan zit daar een soort routemap achter en dat is per definitie voor mij idealiter gekoppeld aan de missie en de strategie van het bedrijf. Je ontwikkelt individuen, maar ook teams én ook de organisatie. Voor mij is dat gelieerd. Zo kijk ik naar een bedrijf en ik probeer dat ook open te breken.
Wim De Bruycker: Als je de directie vraagt of hun werknemers de missie en visie van het bedrijf kennen, zegt ze meestal ja, maar in praktijk,... Bij ons komen mensen een traject volgen om missies en visies te maken. Dan komen ze in een bedrijf, maar geen hond in het bedrijf weet of het toegepast wordt.
Céline Kesteloot: Aan ons om de cursisten duidelijk te maken waar de training past in de big picture. Maar je moet ook rekening houden met de verwachtingen van de cursist.
Peter Tuybens: Voor mij geldt als evaluatie, vooral de bijdrage aan de richting waar het bedrijf naartoe wil. Dit kan worden gemeten bij deelnemers, directie én ook klanten.
Danny Lauwers: Veel mensen volgen bij ons een opleiding voor de eigen drive, op eigen initiatief. Als het dan ook nog eens door het bedrijf ondersteund wordt, is dat alleen maar goed.
Sandra Peeters: Ik wil de kmo's oproepen om te werken met generalisten, met partners die breed denken, die niet alleen opleiding komen geven, maar ook challengen in de koers die je wil varen en die ervoor zorgen dat medewerkers betrokken zijn bij de missie,...

e-Learning en internet

Hendrik Hellemans vraagt zich dan weer af of e-learning heiligmakend is. Hij vraagt hoe de andere panelleden omgaan met het gratis aanbod dat op internet te vinden is. Hij is er persoonlijk van overtuigd dat een gesprek coaching "one-to-one" zeker voor de training van soft kills, te verkiezen valt. Je kan je kinderen toch ook niet opvoeden met e-learning ?
Peter Tuybens: "Op een congres in het begin van de jaren '90 (ATD -Association for Talent Development) hoorde ik voor het eerst over e-learning spreken. Dat ging de hele markt overhoop halen. Twintig jaar later klinkt het verhaal genuanceerd. Alle standaarddingen vindt men gratis op het internet. Je merkt dat de mensen zelf opzoekingen doen. Je kan daardoor de tijd dat je samenzit korter maken, met mogelijks nog een stuk na-traject om dat te delen. Als je trainingen organiseert, enkel rond dingen die mensen normaal op internet vinden... veel succes, zou ik zeggen."
Ingrid Larik: "Je krijgt ook dingen die gepushed worden door de innovatie. Ik ben overtuigd dat er een plekje voor iedereen op de markt is. "
Verschillende panelleden stellen dat het altijd een en-en-verhaal zal blijven. Volgens Joost Van de Vijver zal e-Learning nog niet snel een grote vaart nemen, hoewel iedereen er mee bezig is. Er moeten twee hindernissen genomen worden. Het leerproces moet vertaald worden naar een online tool.
Joost Van de Vijver: "Ik vind het lastig dat je daar onmiddellijk in competitie bent met alle aanbieders. We zouden het als sector ofwel zelf moeten proberen te organiseren, ofwel één leading maken. Dan hebben we die kaap al gerond. Het best is om het met de sector zelf te organiseren. Maar er is een enorme barrière om die stap te zeggen."
Alles is te vinden op YouTube, aldus Sandra Peeters, maar mensen zoeken soms echt de traagheid en willen het leerproces oefenen, in een veilige context. Conclusie: de trend zal niet te stoppen zijn, maar het 'persoonlijk' contact zal toch altijd tot snellere en betere resultaten leiden.

 


Webdesign Desk02