Voorkomen is beter dan genezen

Freddy Michiels
Advocaten
Fred Niemans
Greenfield Advocaten
Sofie Papen
Atrius Advocaten
Thomas Niclaes
Blienberg Advocaten
Virginie Tombeur
Greenfield Advocaten
Wim Herreman
Antaxius Advocaten

Voor welke geschillen worden onze panelleden het meest geraadpleegd? Uit de antwoorden komt naar voor dat je veel geld kan besparen door tijdig een advocaat te raadplegen en dat het consulteren van een raadsman helemaal niet duur hoeft te zijn. "Een advies kost geld, maar een slecht of geen advies kost veel meer geld", stelt Fred Niemans.

Veel bedrijven wachten te lang om een advies te vragen en als het kalf half verdronken is, is het plots dringend. Een advocaat staat niet gelijk aan procederen, daar moeten de bedrijven en de particulieren nog van overtuigd worden. Men gaat dikwijls liever iets vragen aan de boekhouder, de accountant of aan het neefje dat in zijn 2e jaar rechten zit ,... en dan schrikt men dat het verkeerd is. De advocatuur licht zijn proactieve rol onvoldoende toe.
Wim Herreman: "Als je een bedrijf overneemt, vraag dan in godsnaam advies. Over de contracten, de structuur, de fiscale gevolgen,... Wij zien soms echte drama's. Mensen ondertekenen het contract van hun leven, maar nadien vallen de lijken uit de kast..."
Thomas Niclaes: "De advocatuur heeft nog steeds de perceptie van duur te zijn. Veel mensen hebben geen vaste relatie met hun advocaat, wel met hun accountant."
Sofie Papen: "Toch heb ik de indruk dat de focus aan het veranderen is. Wij zijn steeds meer proactief bezig, met adviesverlening, met contractadvies,... en steeds minder met procedures."

Mogen jullie naar jullie cliënten ter plaatse gaan?

Fred Niemans: "De gevestigde waarden vinden dit niet in overeenstemming met de 'waardigheid van het beroep'. Voor hen moet de cliënt naar je kantoor komen. Wij proberen te promoten om één keer per maand op locatie te gaan bij een bedrijf , voor al hun vragen. Dat vindt nog weinig ingang. Maar het is niet verboden om naar de bedrijfszetel van je cliënt te gaan."
Sofie Papen: "Wij willen ook de advocaat aan huis zijn, voor eerstelijnsadvies, met een soort abonnementsformule. Proactief werken is belangrijk. Procedures kosten geld en je weet niet wat er uitkomt."
Wim Herreman: "Proactief werken is een kost die zichzelf terugverdient."

Wat zouden jullie doen als jullie morgen minister van Justitie zouden worden?

Fred Niemans: "In de uitvoerende macht heeft de overheid fiks geïnvesteerd, net als in de wetgevende macht, maar de rechterlijke macht wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld. De budgets voor de drie machten zouden gelijk moeten zijn. Er zijn veel goede magistraten, maar ook wat kaf tussen het koren. Met 10% van de mensen heb je 90% van de problemen. Als bijvoorbeeld een onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel vergeet te ondertekenen, en men put dat uit in procedures... wiens fout is dat dan ?"
Thomas Niclaes: "Onze belangrijkste taak bestaat erin om procedures te verdedigen. Dat is de enige waarborg die wij hebben tegen de uitvoerende macht. Maar de uitvoerende macht is stelstelmatig de rechterlijke macht aan het inperken. "
Wim Herreman: "De neiging is groot om het kind met het badwater weg te gooien. Soms loopt er iets mis met een procedurefout."
Thomas Niclaes: "Er gaat veel goed, maar dat komt zelden in de media."
Sofie Papen: "Ik ben van oordeel dat er nog veel vennootschapsrechtelijke misdrijven of faillissementsmisdrijven onbestraft blijven. Op die manier blijven de rotte appels de bedrijfswereld verzieken. De prioriteiten van het parket liggen niet altijd bij het handels- en vennootschapsrecht wegens onvoldoende middelen en mensen. Hierop zouden meer mensen en middelen moeten ingezet worden.

 


Webdesign Desk02