Worden advocaten meer en meer ondernemers?

Freddy Michiels
Advocaten
Fred Niemans
Greenfield Advocaten
Sofie Papen
Atrius Advocaten
Thomas Niclaes
Blienberg Advocaten
Virginie Tombeur
Greenfield Advocaten
Wim Herreman
Antaxius Advocaten

Uit de praktijk blijkt dat advocaten meer en meer ondernemers worden. Zo moeten ze nu ook BTW betalen. De werkwijze met stagiairs wordt in vraag gesteld en advocaten moeten ook korter op de bal beginnen te spelen. Er werd tijdens het debat zelfs geopperd of een track & trace systeem geen goed initiatief zou zijn.

Fred Niemans maakt de opmerking dat de houdbaarheidsdatum van associaties een delicaat iets is en dat er veel intern verloop is binnen advocatenkantoren, waarbij medewerkers en zelfs vennoten dikwijls om de meeste bizarre redenen van kantoor wisselen
Fred Niemans: "Je hebt vaak veel opperhoofden in een advocatenkantoor en weinig indianen terwijl er in een bedrijf meer duidelijkheid is. Je hebt daar iemand die de verkoop doet, iemand die de HR doet, iemand die de aankoop doet. In een bedrijf zijn er betere werkomschrijvingen. Advocaten zijn vooralsnog geen ondernemers, maar nog steeds "einzelgänger". Vijf jaar eenzaam met uw hoofd in de boeken, het doet iets met een mens"

Beperkte invloed BTW

Door de invoering van de BTW voor advocatenfacturen worden ze door de fiscus alvast als ondernemers beschouwd. BTW heeft vanzelfsprekend invloed op de werking van zodra het om particuliere klanten gaat. Als je voor kmo's werkt is dat minder het geval. Het gevolg is wel dat advocaten korter op de bal spelen, want ook zij moeten de gefactureerde Btw-bedragen afdragen. Er wordt dus minder lang gewacht met factureren en met het opvolgen van de betalingen.
Fred Niemans: "Ik denk dat wij de laatste generatie waren die nog een nieuw kantoor konden opzetten. Wie dat vandaag wil, wordt geconfronteerd met een grote kost. Jonge advocaten beginnen daar niet meer aan. Ze sluiten zich aan bij een bestaande structuur."
Dat advocaten meer ondernemers worden, wordt ook duidelijk uit de vaststelling dat het systeem van de stagiairs in de advocatuur meer en meer een aflopend verhaal wordt. Hoe lang men dit statuut nog kan volhouden is een delicate vraag die al lang in de wandelgangen rondhangt.
Thomas Niclaes: "Tussen dit en vijf jaar zitten we met advocaten-werknemers, die van 9 tot 17 uur zullen werken. Dat zal een enorme weerslag hebben op de organisatie en de kost. Het zal vroeg of laat opgelegd worden vanuit Europa. De advocatuur is aan het evolueren. Grote kantoren organiseren zich reeds met een zijtak van accountancy, wat perfect complementair kan zijn. "
Virginie Tombeur: "Als zelfstandige heb je een grote drive nodig om het te maken, terwijl je ook goede juristen hebt, die de advocatuur goed kunnen uitoefenen, maar niet die drive hebben om als zelfstandige cliënteel op te bouwen. "

Een fenomeen in de bedrijfswereld vandaag is dat de druk op een snelle afhandeling groot is. Is dat ook zo in de advocatuur?

Fred Niemans: "Absoluut. Je krijgt een mail met een overeenkomst van 10 bladzijden en een uur erna belt de klant om te vragen of het goed is en/of hij mag tekenen..."
Thomas Niclaes: "Een adviesverlening is vaak bedrijfsmatig belangrijk. Dat moet snel kunnen. Als bedrijven vandaag een aanbod krijgen, en het is morgen niet getekend, pakken ze er overmorgen misschien naast. Daarvoor moet binnen de advocatuur ruimte zijn."

In de drukkers- en transportwereld heeft track & trace zijn intrede gedaan. Je kan inloggen en zien in welke fase je bestelling zit. Kan dit ook voor dossiers die door advocaten behandeld worden? Geduld is immers een schaars goed tegenwoordig.

Wim Herreman: "Het is goed om bij elke handeling, zeker in een procedure, een mailtje te sturen zodat je cliënten weten waar je mee bezig bent."
Thomas Niclaes: "Bij een dringende vraag van een bedrijfsleider proberen wij binnen 12 uur een eerste advies te geven. Daarentegen moet een bedrijfsleider ons ook tijdig inschakelen zodat wij ook ruimte hebben om ons te organiseren. Indien men ons twee dagen voor er beroep moet aangetekend worden belt, dan is het ineens onnodig dringend."

 


Webdesign Desk02